Tông Đồ Cầu Nguyện, Ngày 08/05/2023

 

CÙNG CHÚA GIÊ-SU BUỔI SÁNG

 

Hôm nay, xin Chúa cho con biết “lựa chọn sự sống” để con sống hăng say sứ mạng của mình trong thế giới này. Trong Kinh Thánh, Chúa Giêsu nói với Gioan, người môn đệ Ngài thương mến rằng: “Đây là mẹ của anh”, và đặt Mẹ Maria làm Mẹ muôn dân. Xin cho con biết ghi nhớ và cảm tạ công ơn của hết thảy những bậc làm mẹ – những người trong những hoàn cảnh khác nhau đã chăm lo cho đời sống của mọi người với biết bao sự dịu dàng như Mẹ Maria. Lạy Mẹ Maria “người môn đệ đầu tiên của Chúa Giêsu” – như ĐTC Phanxicô đã nói – xin cho con được noi gương Mẹ, biết “lắng nghe” và đồng hành cùng các phong trào và các nhóm trong Giáo Hội đang lao tác vì Nước Trời. Lạy Cha chúng con…

 

WITH JESUS IN THE MORNING

Today I “choose life” to live it passionately aware of my mission in the world. In the gospel, Jesus says to John the beloved disciple “here is your mother” putting Mary as the great caretaker of humanity. I recall and give thanks for all the Mothers who, in their different situations, take care of life and save others’ days with their overflowing tenderness like Mary. And I ask Mary “the first disciple of Jesus” (Pope Francis) to follow her example of a Mother who “listens” to and accompanies all the Church movements and groups that work for the kingdom of God. Our Father.

CÙNG CHÚA GIÊ-SU TRONG NGÀY

 

Xin cho con, giữa ngày dài bộn bề, biết dừng lại để lắng nghe lời Chúa về ý cầu nguyện của tháng này. ĐTC Phanxicô nhắn nhủ “việc thuộc về một tổ chức, một phong trào hay một đoàn thể, đặc biệt là khi chúng có liên hệ đến một đặc sủng không nên giam hãm chúng ta trong một ‘tháp ngà’ hoặc khiến chúng ta cảm thấy an toàn như thể không cần thiết phải đưa ra bất kỳ phản ứng nào trước những thử thách hoặc thay đổi nào trên thế giới. Là những Kitô hữu, chúng ta luôn tiến bước, hoán cải và phân định.” Lạy Chúa Thánh Thần, xin ban cho con những ơn này cách riêng cũng như cách chung cho toàn Giáo Hội.

WITH JESUS DURING THE DAY

I make a pause in my walk of the day in order to listen to the voice of the Lord about the intention of the Pope this month. Pope Francis tells us that “belonging to an association, a movement, or a community, especially if they refer to a charism, should not lock us up in an “ivory tower” or make us feel safe as if it were not necessary to give any response to the challenges or changes in the world. We Christians are always on the way, always in conversion, and always discerning.” I ask the Holy Spirit to grant us this grace personally and as a community.

 

— ∞  +  ∞ —

CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI TỐI

 

Lạy Chúa, con tạ ơn Chúa vì giây phút thinh lặng cầu nguyện này. Xin cho con biết nhìn lại một ngày đã qua mà thấu hiểu cả sự mệt mỏi và những điều tốt đẹp. Con có luôn nhận ra sự hiện diện của Chúa qua những biến cố trong ngày sống của con? Xin cho con đừng trải qua những thành công và nỗi buồn chỉ như của riêng mình mà biết cách sẻ chia chúng để con được phục vụ Ngài ngày một tốt hơn. Kính mừng Maria…

 

WITH JESUS IN THE NIGHT

Lord, I give you thanks for this moment of silence and prayer. Reviewing the day that has passed helps me make sense of both my tiredness and the beautiful things. Am I always able to see your presence in the events of my day? Help me not to experience the achievements and sorrows as only mine but to know how to share them as to serve you better and better. Hail Mary.