Tông Đồ Cầu Nguyện, Ngày 09/05/2022

 

 


 

CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG

Với con tim rộng mở, con đón chào bình minh ngày mới và thân thưa rằng: Lạy Cha, con sẵn sàng đón nhận sứ mạng tình yêu Cha trao cho con! Con để những lời này vang lên trong lòng: “Tôi là cửa. Ai qua tôi mà vào thì sẽ được cứu. Người ấy sẽ ra vào và gặp được đồng cỏ.” (Ga 10,9) Hôm nay, xin Cha ban ơn soi sáng giúp con phân định những khoảnh khắc, địa điểm và các cuộc gặp gỡ dẫn đưa con đến với Cha, giúp con lớn lên trong tình yêu và tinh thần phục vụ. Con xin dâng ngày sống hôm nay để cầu nguyện cách đặc biệt cho giới trẻ, để họ có thể can đảm bước theo Chúa Giêsu. Lạy Cha chúng con

WITH JESUS IN THE MORNING

Welcome the new day and open your heart to the Lord. Tell him that he can count on you for his mission of love. Let his word resound within you: “I am the gate of the flock: whoever enters through me will be saved; he will be able to go in and out and find pasture” Jn 10:10. Ask the Lord for light to discern the moments, places, and encounters that lead you to Him, those that make you grow in love and service. Offer the day especially for the youth of the world to courageously encourage them to follow Christ. Our Father…

— ∞  +  ∞ —

CÙNG CHÚA GIÊSU TRONG NGÀY

Con dành vài phút nghỉ ngơi để nhìn lại buổi sáng này. ĐTC nói rằng: “Mẹ Maria là một con người của sự thao thức. Mẹ đã lên đường ngay khi biết tin chị họ đang cần đến mình. Mẹ không màng đến các kế hoạch của mình, nhưng một mực vội vã đến miền núi mà ‘không một chút trì hoãn’” (Lc 1,39) Lạy Mẹ Maria, Mẹ biết cánh cửa dẫn đến ơn cứu độ cho muôn người. Xin Mẹ giúp con phân định đâu là nơi Chúa đang dẫn con đi.

WITH JESUS DURING THE DAY

Take a break in the day to redirect the flow of things. The Pope tells us that Mary “was the restless one, the one who continually sets out on the road, that when she knew that her cousin needed her, she did not think about her own projects, but went to the mountain ‘without delay’” (Lk 1:39). She knew how to discover the entrance door through which salvation would arrive for all. From the hand of Mary return to your day, asking her to help you discern where the Lord is leading you.

— ∞  +  ∞ —

CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI TỐI

Ngày tàn, con chạy đến cùng Chúa Giêsu, Đấng đã sống yêu thương một cách sôi trào, trọn vẹn và cụ thể, đến độ đã hiến dâng mạng sống mình vì chúng con. Giờ đây, con dâng lên Chúa lời tạ ơn về một ngày qua với biết bao cơ hội để được cảm nếm tình yêu của Chúa trong mọi sự. Ngày hôm nay của con ra sao? Con đặt sự chú ý và tận tâm của mình vào điều gì, những ai và những biến cố nào? Liệu con có đủ yêu thương đối với những người con gặp và những quyết định con đưa ra hôm nay chăng? Lạy Chúa, xin giúp con quyết tâm ý thức về điều này hơn vào ngày mai. Kính Mừng Maria

WITH JESUS IN THE NIGHT

Collect your day facing Jesus Christ, who lived a young love, fully and lucidly, to the point of giving his life for the Father’s children. Give thanks for one more day, one more opportunity to taste and feel the love of the Lord in everything. How have you lived your day? What things, people, and situations have captured your attention and your dedication? Think back to the decisions you made and the people you shared the day with. Is there something you could have done with more love? Renew the resolution to live more aware of this for tomorrow. Hail Mary…

Biên dịch: Nhóm Bạn Đường Linh Thao