Tông Đồ Cầu Nguyện, Ngày 09/07/2023

 

CÙNG CHÚA GIÊ-SU BUỔI SÁNG

 

Một cú nhấp chuột, một lời cầu nguyện: Lạy Chúa, con xin dâng Chúa ngày hôm nay. Con đáp lời kêu gọi của Ngài đã nói với con: “Tất cả những ai đang vất vả mang gánh nặng nề, hãy đến cùng tôi, tôi sẽ cho nghỉ ngơi bồi dưỡng. Anh em hãy mang lấy ách của tôi, và hãy học với tôi, vì tôi có lòng hiền hậu và khiêm nhường. Tâm hồn anh em sẽ được nghỉ ngơi bồi dưỡng. Vì ách tôi êm ái, và gánh tôi nhẹ nhàng.” (Mt 11,28-30). Bước theo Chúa, con muốn dâng hiến cuộc sống mình lên Chúa Cha để sống lòng bác ái mà Chúa tạo dựng nơi con. Lạy Cha chúng con…

 

WITH JESUS IN THE MORNING

One click, one prayer: I offer you this day, Lord. I answer your call, you who said: “Come to me, all you who labor and are burdened, and I will give you rest. Take my yoke upon you and learn from me, for I am meek and humble of heart; and you will find rest for yourselves. For my yoke is easy, and my burden light.” (Mt 11: 28-30) Following you, I want to give my life and offer it to the Father to live the compassion that you create in me. Our Father.

CÙNG CHÚA GIÊ-SU TRONG NGÀY

 

“Chúa tự biến mình thành quà tặng. Đây là ‘tình liên đới của Thiên Chúa’ với con người, không bao giờ cạn kiệt, không bao giờ ngưng làm chúng ta ngạc nhiên. Thiên Chúa trở nên gần gũi với chúng ta trong hy tế Thập giá. Người xuống thế chịu bóng tối sự chết để ban cho chúng ta sự sống của Người, để đánh bại sự dữ, ích kỷ và cái chết. Trong Bí Tích Thánh Thể, những điều nhỏ nhoi chúng ta có, nếu chúng ta chia sẻ nó, sẽ trở thành của cải màu mỡ, bởi vì quyền năng của Thiên Chúa – là sức mạnh của tình yêu – sẽ biến đổi sự nghèo khó.” (ĐGH Phanxicô, Lễ Mình Máu Thánh Chúa, ngày 30/05/2013)

 

WITH JESUS DURING THE DAY

“The Lord makes himself a gift. This is the “solidarity of God” with man, which is never exhausted, which never ceases to surprise us. God makes himself close to us in the sacrifice of the Cross. He lowers himself by entering the darkness from death to give us his life, which defeats evil, selfishness, and death. And Jesus becomes food. In the Eucharist, the little we have, the little we are, if we share it, becomes wealth, because the power of God, who is the power of love, descends into our poverty to transform it.” (Pope Francis) May 30, 2013: Solemnity of Corpus Christi | Francis (vatican.va) paragraph 7.

— ∞  +  ∞ —

CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI TỐI

 

Cảm tạ Chúa vì ngày hôm nay. Con tự ngẫm lại xem mình có sống từng giờ từng phút theo sự dẫn dắt của Tin Mừng hay không? Con có mưu cầu hạnh phúc cho người khác không? Con có sáng tạo trong việc phục vụ của mình không? Xin Chúa tha thứ cho con nếu con đã trì hoãn trong việc hướng về Chúa, hướng về tha nhân. Chúa rất kiên nhẫn. Ngài không bao giờ ngừng hướng con trở lại với sự cởi mở. Jean Kockerols so sánh Chúa Thánh Thần với một máy định vị toàn cầu GPS, Đấng nhận ra lỗi lầm của chúng con và bình tĩnh tiếp tục hướng dẫn chúng con theo nẻo chính đường ngay. Vâng, Chúa ơi, Ngài rất kiên nhẫn. Vào ngày mai, xin Chúa giúp con được kết hiệp với Ngài, để chu toàn sứ mệnh khi phó thác chính con trong tay Chúa. Kính mừng Maria…

 

WITH JESUS IN THE NIGHT

Thank you, Lord, for this day. Have I lived, hour by hour, in the way of the Gospel? Have I sought the happiness of others? Have I been creative in my service? Forgive me if I’ve been slow to turn to you, to others. You persevere. You never stop bringing me back to openness. Jean Kockerols compares the Holy Spirit to a GPS, which catches our mistakes and calmly continues to give us the direction we need. Yes, Lord, you are patient. Tomorrow, help me to be united to You, to fulfill my mission abandoning myself in You. Hail Mary.