Tông Đồ Cầu Nguyện, Ngày 09/08/2022

 


 

CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG

Con hân hoan cùng với toàn thể Hội Thánh trong ngày mừng kính Thánh Têrêsa Benedicta Thánh Giá (Edith Stein), ngài đã làm chứng cho đức tin của mình ngay cả trong trại tập trung, nơi ngài đã hiến dâng mạng sống của mình. “Vậy anh em hãy canh thức, vì anh em không biết ngày nào, giờ nào.” (Mt 25,13) Trong mọi hoàn cảnh, Chúa luôn mời gọi chúng con làm điều tốt. Hôm nay con sẽ từ chối bất cứ sự cám dỗ nào khiến con xa rời Chúa, và chọn cho mình điều tốt đẹp nhất. Con xin dâng tất cả công việc trong ngày để cầu nguyện cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa, những doanh nhân có thể bị ảnh hưởng bởi cuộc khủng hoảng về kinh tế hoặc cá nhân, xin Cha thương ban cho họ điều kiện để tiếp tục phục vụ cộng đồng của mình. Sáng danh

WITH JESUS IN THE MORNING

I am joyful with the Church in this celebration of the life of Saint Teresa Benedicta of the Cross (Edith Stein), who gave witness to her faith even in the concentration camp where her life was taken. “Therefore, stay awake, for you know neither the day nor the hour.” (Mt 25:13). At every moment the Lord calls me to do good. Today I will reject any inclination that takes me away from God and choose the greatest good. I offer all the works of my day for all small buisiness oweners who may be suffering from economic or personal crisis’, asking that they have the conditions to continue serving their communities. Glory be.

— ∞  +  ∞ —

CÙNG CHÚA GIÊSU TRONG NGÀY

Hôm nay, Châu Âu mừng kính kỷ niệm Thánh Têrêsa Benedicta Thánh Giá (Edith Stein), một vị thánh tử đạo, và là một người phụ nữ kiên định, người đã tìm kiếm Thiên Chúa với lòng trung thực và tình yêu; một người nữ, một vị tử đạo cho các Kitô hữu Do Thái. Khấn xin vị thánh Bảo trợ Châu Âu từ trời cao nhìn xuống, cầu bầu và bảo vệ Châu Âu. (ĐTC Phanxicô)

WITH JESUS DURING THE DAY

Europe celebrates, on this day, Saint Teresa Benedicta of the Cross (Edith Stein), a martyr and consistent woman, who sought God with honesty and love; a woman, martyr to her Jewish Christian people. May this Patroness of Europe, from heaven, intercede and protect Europe. (Pope Francis)

— ∞  +  ∞ —

CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI TỐI

Con tìm kiếm một nơi để bình tâm đi vào sâu thẳm trái tim mình. Con suy xét lại những gì mình đã sống và mở lòng với những trải nghiệm vui tươi, để con biết nói lời tạ ơn Cha. Liệu con đã dành chỗ cho người thân cận của mình? Liệu con đã dành chỗ cho những kế hoạch của Cha được thực hiện trong đời con, hay con đã lấn át Ngài bằng những ý tưởng, câu chuyện và dự án của mình? Con đã cố gắng lắng nghe, hay con đã lấp đầy khoảng lặng bằng lời nói? Con đã đặt Ngài vào trung tâm hay đã làm lu mờ Ngài, khiến Ngài trở thành thính giả của mình? Lạy Cha mến yêu, con xin lỗi Ngài nếu con muốn trở thành người đứng đầu, và ngày mai con sẽ cố gắng nhớ rằng, những kẻ đứng đầu sẽ phải xuống chót. Kính mừng Maria...

WITH JESUS IN THE NIGHT

I look for a place to calmly enter the depths of my heart. I deconstruct what I experienced today and welcome the joyful experiences, so that I can thank you. Did I give space to my neighbor? Have I given space to Your plans to take place, or have I overwhelmed you with my ideas, stories, and projects? Did I make an effort to listen, or did I fill the silence with words? Did I put You in the center or eclipsed You making You my listener? I apologize if I looked to be first, and I try to remember, tomorrow, that the first will be the last. Hail Mary.

Biên dịch: Nhóm Bạn Đường Linh Thao