Tông Đồ Cầu Nguyện, Ngày 09/10/2022
CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG

Con bắt đầu buổi sáng Chúa Nhật, cảm tạ Cha vì luôn mời gọi con lớn lên. Khi con chỉ tập trung vào bản thân, con mất đi khả năng nhận ra những ơn lành từ Cha, và cả khả năng trân trọng những cử chỉ yêu thương của Ngài dành cho con. Con nhận ra bản thân mình cũng là một trong chín người phong hủi. “Không phải cả mười người đều được sạch sao? Thế thì chín người kia đâu? Sao không thấy họ trở lại tôn vinh Thiên Chúa, mà chỉ có người ngoại bang này?” (Lc 17,11-19). Xin giúp con hiểu được cách Chúa gặp gỡ và sẵn sàng trao ban chính mình Ngài cho chúng con, để từ đó, lòng biết ơn có thể triển nở. Với tâm tình đó, con xin dâng ngày sống để cầu nguyện cho tiến trình hiệp hành và cho Giáo hội nên như một cộng đoàn cởi mở. Lạy Cha chúng con…

 

WITH JESUS IN THE MORNING

On this Sunday morning, I thank you Lord because you continually invite me to grow. When I focus on myself I lose the ability to recognize your gifts, to value your loving action in my life. I discover myself as one of those nine lepers. “Ten were cleansed, were they not? Where are the other nine? Has none but this foreigner returned to give thanks to God?” (Lk 17, 11-19). Help me to understand how you reach out to us and how you are always giving yourself to us so that gratitude can flourish. With a grateful heart, I offer my day for a synodal path and a welcoming Church. Our Father.

CÙNG CHÚA GIÊSU TRONG NGÀY

Vào buổi trưa nay, con dừng lại để nhận ra sự hiện diện của Chúa trong ngày sống của mình. Con thực hiện bài tập ghi nhớ để đào sâu lòng cảm tạ. “Con đã trải qua ngày hôm nay từ lúc bình mình cho tới thời điểm hiện tại. Con nhìn mà không phán xét, con dừng suy nghĩ của mình ở những nơi con đã tới, những người con đã gặp, thiên nhiên, không khí, mặt trời, những chú chim, những màu sắc,… Con ngẫm lại tất cả những gì con đã sống. Con cảm thấy biết ơn vì những điều gì? Con đã nhận được những ơn đặc biệt gì trong ngày hôm nay?” (Đường Con Tim, Bước 1). Con ghi ra những điều đọng lại trong con và trở lại với những bận rộn của ngày sống.

WITH JESUS DURING THE DAY

This afternoon, I pause to discern the presence of the Lord in my day. I carry out a remembering exercise deepening my thanks. “I walk the day from sunrise to the present moment. I look without judging, I stop at the places I’ve been, the people I’ve met, nature, the air, the sun, the birds, the colors… etc. I pass through my heart everything I’ve lived. What do I have to be thankful for? What special grace have I received today?” (Rereading, step 1 CC). I take note of what stood out to me, and reenter into the busyness of the day.

— ∞  +  ∞ —

CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI TỐI

Con tận dụng sự tĩnh lặng của ngày sống đang dần khép lại để gặp gỡ Chúa, và tạ ơn Ngài vì những ơn lành con đã nhận được. Những cuộc gặp gỡ của con với những người thân cận trong gia đình, ở chỗ làm và ở khu xóm trải qua như thế nào? Con đã có cơ hội vì ích lợi của người khác mà phải từ bỏ những gì thuộc về mình hay chưa? Đâu là điều con có thể làm để thay đổi bản thân mà hướng về người khác nhiều hơn trong đời sống của mình? Có thói quen nào của con trái ngược với các giá trị canh tân của Phúc Âm không? Giờ đây, hãy ghi ra những mục tiêu cho ngày mai. Con cầu nguyện và giúp đỡ những người tự chối bỏ chính mình và Giáo hội bằng cách mang bầu khí tươi mới đến cho Giáo hội nói riêng và xã hội nói chung. Kính mừng Maria...

WITH JESUS IN THE NIGHT

Take advantage as the day quiets down to enter into the Lord’s presence and give thanks for the blessings received. How did you experience your encounters with your neighbor whether it be in the family, at work, or in the neighborhood? Was there an opportunity you had to give up what was your own for the benefit of the other? What could you practice to change in your life to direct yourself more for your neighbor? Take into account the habits you may already have that are contrary to the freshness of the gospel. Now, write down a goal for tomorrow. Pray and help the people who renounce the church and themselves by bringing fresh air to the Church and society. Hail Mary

Biên dịch: Nhóm Bạn Đường Linh Thao