[Tông Đồ Cầu Nguyện]: Ngày 09-12

 

CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG

Con dâng lời tạ ơn Cha khi bắt đầu ngày mới, Người đến để chữa lành những trái tim tan vỡ. Ngày nay, có biết bao nhiêu người trẻ đang cần được chữa lành, và thoáng hiện lên một tương lai đầy hy vọng. “Cha từng thấy nhiều người trẻ thất nghiệp trong những hoàn cảnh khó khăn. Nhưng đó không chỉ là vấn đề kinh tế, nó là vấn đề của giá trị lao động. Ở nơi không có công ăn việc làm, sẽ rất khó để có những trải nghiệm giá trị đích thực, khi con không thể mang lương thực về nhà.” (ĐGH Phanxicô) Con xin dâng ngày hôm nay lên Cha theo ý cầu nguyện của Đức Giáo Hoàng. Lạy Cha chúng con ở trên trời…
WITH JESUS IN THE MORNING
Begin the day by giving thanks to God, who comes to heal broken hearts. How many young people need to be healed today and glimpse a future of hope! “I have been able to see many unemployed young people in difficult situations. But this is not just an economic problem, it is a problem of dignity. Where there is no work, it is difficult to experience dignity when you can not bring bread home”(Pope Francis). Offer your day for the intention of the Holy Father for this month. Our Father…

— ∞  +  ∞ —
CÙNG CHÚA GIÊSU TRONG NGÀY
Cầu nguyện và vận động để đối diện với những thách thức mà nhân loại đang phải đối mặt là nhận ra và biến những thách đố ấy thành hành động xây dựng Nước Trời. Cầu nguyện giúp chúng ta có thái độ của một người môn đệ, trở nên tông đồ của lòng thương xót của Chúa. Hôm nay, chúng ta hãy cầu xin Chúa ban cho mình một con tim, đôi tay và đôi chân của người môn đệ Ngài.
WITH JESUS DURING A DAY
To pray and mobilize for the challenges facing humanity is to embody and transform them into attitudes that build the Kingdom of God. Prayer helps form our attitude into that of a disciple, becoming an apostle of God’s compassion. Ask the Lord today for a heart, hands and feet of a disciple.
— ∞  +  ∞ —
CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI TỐI
Cảm tạ Chúa vì một ngày đang dần tàn. Trong suốt ngày sống của bạn, Chúa Cha đã kêu gọi trái tim bạn trong những điều nho nhỏ, Ngài hằng mong mỏi bạn lắng nghe và bước theo Ngài. Bạn có nhận ra sự hiện diện của Chúa trong những cảm nghiệm của mình không? Bạn đáp trả lại như thế nào? Có điều gì bạn cảm thấy biết ơn không? Có hoàn cảnh nào bạn cần được tha thứ? Ngày mai hãy quyết tâm để cho sự hiện diện của Chúa chữa lành trái tim bạn. Kính mừng Maria…
WITH JESUS IN THE NIGHT
Give thanks to God for the day that ends. Throughout your day, the Father calls to your heart in the small details and he wants you to listen and follow him. Do you recognize the presence of the Lord in what you experience? How do you respond? Is there something you are grateful for? Is there a situation that you need to ask for forgiveness? Resolve to allow God’s presence to heal your heart tomorrow. Hail Mary…
Biên dịch: Nhóm Bạn Đường Linh Thao.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.