Tông Đồ Cầu Nguyện, Ngày 10-03-2020

 

 

CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG

 

Lạy Cha, con xin dâng lên Cha ngày sống mới, chỉ một mình Ngài mà thôi! Con dâng lên những suy nghĩ, lời nói, hoạt động và những cuộc gặp gỡ đang chờ con. Con cầu nguyện cùng Tin Mừng hôm nay: “Trong anh em, người làm lớn hơn cả, phải làm người phục vụ anh em.” (Mt 23,11). Liệu con có đặt mình ở vị trí của người phục vụ những ai con sẽ gặp hôm nay, trong gia đình, nơi công sở hay bất kì nơi nào khác không? Cùng với hàng triệu người trong Mạng Lưới Cầu Nguyện Toàn Cầu của Đức Giáo Hoàng, con hiệp ý trong lời cầu nguyện cho Giáo Hội tại Trung Quốc luôn luôn trung thành với Tin Mừng và ngày càng hợp nhất hơn.   

WITH JESUS IN THE MORNING

A new day begins. Lord, I offer it to you, it is for you! I offer you my thoughts and my words, the activities and the meetings that await me. I pray with a word from the Gospel of today: “The greatest among you will be your servant” (Matthew 23:11). Will I agree to put myself at the service of those I am going to meet today, with family, at work or elsewhere? With the millions of people in the Pope’s Worldwide Prayer Network, I carry in my prayers the Catholics of China, so that they may live their faith in unity among themselves.

— ∞  +  ∞ —

CÙNG CHÚA GIÊSU TRONG NGÀY

Mạng Lưới Cầu Nguyện Toàn Cầu của Đức Giáo Hoàng mời gọi chúng ta kết hiệp chính mình cùng lời cầu nguyện dâng lên Chúa Giê-su, dâng mình cho Chúa Cha và đến với tha nhân. Cầu nguyện cũng là một cách để bạn đặt mình ở vị trí phục vụ mọi người.

Con có thể sống điều này ngày hôm nay như thế nào?

WITH JESUS DURING A DAY

The Pope’s Worldwide Prayer Network invites us to unite ourselves with the offering of Jesus, offering ourselves to the Father and to others. This offering is a way of putting us at their service. How can I live this concretely today?

— ∞  +  ∞ —

CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI TỐI

Con tìm một nơi yên tĩnh và nhắm mắt lại. Con đang cảm thấy như thế nào? Con tạ ơn ân ban vì món quà sự sống, nhận ra những điều con vui thích, và những người đã đi cùng con. Những cuộc gặp gỡ có mang lại cho con lòng can đảm? Công việc có mang lại cho con niềm vui? Con khám phá thực tại thúc đẩy con tiến lên sống đời Tin Mừng, và xin giúp con duy trì động lực đó. Kính mừng Maria…

WITH JESUS IN THE NIGHT

Find a quiet place and close your eyes. How do you feel now? Thank God for the gift of life. Be aware of the things you enjoyed and the people who accompanied you. What encounters have given you courage? What jobs have brought you joy? Discover the realities that propel you forward in living the Gospel and help sustain the momentum. Hail Mary…

 Biên dịch: Nhóm Bạn Đường Linh Thao.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.