Tông Đồ Cầu Nguyện, Ngày 10/06/2023

 

CÙNG CHÚA GIÊ-SU BUỔI SÁNG

 

Con hân hoan đón nhận lời mời thân thương mà Chúa trao ban cho con ngày hôm nay qua Lời Chúa: “Thầy bảo thật anh em: bà goá nghèo này đã bỏ vào thùng nhiều hơn ai hết. (Mc 12,38-44). Bất cứ ai cho đi chính mình, cho đi những gì quan trọng đối với cuộc sống của mình, đều tạo ra cộng đồng với hạnh phúc đích thực. Hôm nay con có thể làm gì cho những người thân cận của mình? Có lẽ không cần gì to tát mà chỉ cần một nụ cười, một chút thời gian của con hoặc sự lắng nghe. Con hiểu rằng tất cả những gì con cho đi để làm cho người khác hạnh phúc, dù dường như nhỏ nhoi, thì đều vĩ đại trước mắt Chúa. Con tạ ơn Chúa vì những tài năng Ngài ban cho con và bắt đầu ngày mới. Lạy Cha chúng con…

WITH JESUS IN THE MORNING

Welcome with joy the invitation that the Lord makes to you this day in His word. “Amen, I say to you, this poor widow put in more than all the other contributors to the treasury” (Mark 12:38-44). Whoever gives of himself, of what is important for his life, creates community and brings authentic happiness. What do you have to offer this day to your neighbor? Maybe it’s nothing more than a smile, your time, or your listening ear. Everything you give to make others happy, however little it may seem, is great in the eyes of God. Give thanks for your talents and start your day. Our Father

CÙNG CHÚA GIÊ-SU TRONG NGÀY

 

Con nghỉ ngơi và chú ý vào sự hiện diện của Chúa trong cuộc sống của mình. Con xin trò chuyện cùng Ngài. Con kể với Chúa về cảm xúc và những chuyện con đang trải qua. Xin Chúa cho con biết lắng nghe những gì khiến trái tim Ngài xao xuyến, và dẫn dắt để con có thể tham gia vào sứ mệnh của Ngài là giải thoát các nạn nhân bị tra tấn, cũng như có thể hành động để xóa bỏ nó. “Bao nhiêu đau đớn, bao nhiêu tàn nhẫn! Nhưng làm sao chúng ta, những người nam và nữ, được dựng nên giống như Đức Chúa Trời, lại có khả năng làm những điều này? (ĐTC Phanxicô). Trước khi tiếp tục ngày sống, con cầu nguyện để trái tim con nhận ra khuôn mặt của những người xung quanh đang cần đến con.

 

WITH JESUS DURING THE DAY

Take a break and become aware of the presence of the Lord in your life. Talk to him. Tell him how you feel, and how you are going through your day. Listen to what worries His heart and to the desire that you can partake in his mission to relieve the victims of torture, and work for its abolition. “How much pain, how much cruelty! But how is it possible that we men and women, created in the likeness of God, are capable of doing these things? (Pope Francis). Before continuing, pray to see in your heart the faces of those around you who need you.

— ∞  +  ∞ —

CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI TỐI

 

Lạy Chúa, con cảm ơn Ngài vì những người Ngài đã đặt bên cạnh con và vì sức mạnh mà họ ban cho con. Xin tha thứ cho con vì những lần đã tự hào về thành tích của mình mà quên đi ân huệ Ngài ban. Xin giúp con nhận ra rằng mọi sự đều là một món quà, và luôn phó thác vào Chúa mỗi ngày sống mới. Ngày mai xin cho con biết biết ơn các anh chị em nhiều hơn vì sự giúp đỡ của họ, và biết ơn Chúa vì Ngài đã đặt họ ở bên cạnh con. Kính mừng Maria….

WITH JESUS IN THE NIGHT

Thank you, Lord, for the people you put by my side and for the strength they give me. Forgive me for the times I pride myself on my achievements, forgetting about your grace. Help me to recognize that everything is a gift and to trust every morning in your hands. Tomorrow I will be more grateful to my brothers and sisters for their help and to you for putting them by my side. Hail Mary.