Tông Đồ Cầu Nguyện, Ngày 10/11/2023

TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN, NGÀY 10/11/2023

CÙNG CHÚA GIÊ-SU BUỔI SÁNG

            Sự khôn ngoan cho Nước Trời
Con xin dâng lên Chúa ngày mới “trong tình hiệp thông với tất cả anh chị em trong Mạng lưới Cầu nguyện Toàn cầu này”. Hôm nay, Chúa mời gọi con sáng tạo và khéo léo để chinh phục anh chị em mình cho Nước Trời, “con cái đời này khôn khéo hơn con cái ánh sáng khi xử sự với người đồng loại”. (Lc 16,8). Như ĐTC nói, cần quan tâm đến việc “biến đổi của cải thành khí cụ của tình huynh đệ và tình liên đới”. Làm thế nào để con quản lý tài năng và ân huệ Chúa ban, liệu con có vun đắp các mối quan hệ hay chỉ tích trữ mọi thứ cho riêng mình? Lạy Chúa, xin ban cho ĐTC ơn khôn ngoan trong sứ vụ của người. Lạy Cha chúng con…

WITH JESUS IN THE MORNING

            Prudence for the Kingdom
I offer you this new day “in communion with my brothers and sisters of this Worldwide Prayer Network.” Today, you invite me to creativity and ingenuity to win my brothers and sisters for the Kingdom, “For the children of this world are more prudent in dealing with their own generation than are the children of light” Lk 16:8. As the Pope says, it is a matter of “transforming riches into instruments of fraternity and solidarity”. How do I manage my talents and gifts, do I cultivate relationships or do I hoard things? Lord, grant the Pope the grace of shrewdness for the mission. Our Father.

— ∞  +  ∞ —

CÙNG CHÚA GIÊ-SU TRONG NGÀY

            Lời chứng của tôi
Vào thời điểm giữa ngày, con nghỉ ngơi để điều chỉnh trái tim mình. “Khi chúng ta để cho những ý tưởng, cảm xúc, luận lý của sức mạnh con người chiếm ưu thế, và không để cho mình được đức tin hay Thiên Chúa hướng dẫn và chỉ lối, thì chúng ta sẽ dễ bị vấp ngã. Niềm tin vào Chúa Kitô là ánh sáng cho cuộc đời chúng ta, những người là Kitô hữu và là thừa tác viên của Giáo hội” (ĐTC Phanxicô). Chứng tá cuộc đời của con là vật cản hay là cầu nối cho người khác? Con cầu xin để ĐTC có thể trở thành chứng tá đức tin cho tất cả mọi người.

WITH JESUS DURING THE DAY

            My testimony
It is the middle of the day and I take a break to calibrate my heart. “When we allow our ideas, our feelings, the logic of human power to prevail, and we do not allow ourselves to be instructed and guided by faith, by God, we become stumbling blocks. Faith in Christ is the light of our life as Christians and as ministers of the Church” (Pope Francis). Does my life witness serve as an obstacle or a bridge for others? I renew my offer so that the Pope may be a witness of faith for all.

— ∞  +  ∞ —

CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI TỐI

            Đón nhận Thánh ý Chúa
Con ngắm nhìn xung quanh với tâm tình biết ơn, tìm kiếm những điều đẹp đẽ mà con được giao phó, được gửi gắm và được ban tặng. Nếu con lỡ bỏ qua những điểm tích cực trong ngày của mình hoặc chưa tìm thấy chúng, con sẽ dành một chút thời gian để nhận ra sự hiện diện của Chúa trong những gì mà con đã trải qua. Nguyện xin Chúa tha thứ vì con đã không trân trọng những ân sủng Chúa ban và xin cho con biết chú ý đến lời hứa của Chúa Kitô vào ngày mai. “Kho tàng của anh ở đâu, thì lòng anh ở đó.” Kính mừng Maria…

WITH JESUS IN THE NIGHT

            Accept His will
Look around you with a grateful heart, look for the beauties that have been given to you, that are offered to you, that have been presented to you. If you have overlooked the positive aspects of your day or have not yet found them, take a moment to recognize the Lord’s presence in what you have experienced. Ask forgiveness for not treasuring the graces and be encouraged to be attentive to Christ’s promises for tomorrow. “Where your heart is, there is your treasure.” Hail Mary.