Tông Đồ Cầu Nguyện, Ngày 11/05/2023

 

CÙNG CHÚA GIÊ-SU BUỔI SÁNG

 

Con bắt đầu ngày mới với lòng biết ơn vì sự sống này, cùng dâng bản thân và tất cả những thứ con có lên cho Chúa. Hôm nay, con muốn sống lời Tin Mừng: “Hãy ở lại trong tình yêu của Thầy” (Ga 15,9-11). “Hãy ở lại trong Chúa để tìm thấy can đảm từ bỏ chính mình, từ bỏ những tiện nghi, những không gian hạn chế và vùng an toàn của chúng ta, để bước vào biển khơi những nhu cầu của tha nhân và làm chứng tá Kitô giáo của chúng ta trên thế giới” (ĐGH Phanxicô). Lạy Chúa, trong các hành động của con hôm nay, xin cho con luôn hiệp nhất với tình yêu của Chúa. Lạy Cha chúng con…

 

WITH JESUS IN THE MORNING

I start the new day grateful for life, putting myself before the Lord with all that I am and all that I have. Today, I want to live the words of the Gospel: “Remain in my love” (Jn 15:9-11). “Remain in the Lord to find the courage to leave ourselves, our comforts, our restricted and protected spaces, to enter the open sea of the needs of others and give our Christian witness in the world” (Pope Francis). Lord, in my actions today, may I remain united to your love. Our Father.

CÙNG CHÚA GIÊ-SU TRONG NGÀY

 

Đường Con Tim nhắn nhủ rằng: “Vì chính chúng ta đã được hưởng lợi từ lòng thương xót của Thiên Chúa, chúng ta có thể gửi trao nó cho tha nhân. Đó là sự đáp trả của chúng ta đối với tình yêu của Người dành cho ta. Chúng ta vượt ra khỏi biên giới hữu hình của Giáo hội, bởi vì ở đâu có lòng trắc ẩn, ở đó có Thần Khí của Thiên Chúa. Chúng ta đoàn kết về mặt tinh thần với tất cả những tín hữu các truyền thống tôn giáo khác nhau, những người cũng hành động theo Thần Khí này và luôn tìm cách để xoa dịu nỗi đau khổ của những người yếu đuối nhất.” Con nguyện ở lại trong Tình Yêu của Chúa Giêsu để học cách yêu thương người khác, đặc biệt là những người đang đau khổ mà con gặp hôm nay.

WITH JESUS DURING THE DAY

The Way of the Heart says: “Since we ourselves have benefited from God’s compassion, we can give it to others. It is our response to his love for us (reparation). We go beyond the visible borders of the Church, because where there is compassion, there is the Spirit of God. We unite spiritually with all those who in different religious traditions are docile to this Spirit and mobilize to alleviate the suffering of the weakest.” I continue my day remaining in the love of Jesus to learn how I ought to love others, especially those who are suffering today.

— ∞  +  ∞ —

CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI TỐI

 

“Hãy ở lại trong tình yêu của Ta.” Lạy Chúa, đêm nay, Chúa bảo với con một lần nữa về tình yêu của Người và mời gọi đoàn con ở lại với Người. Liệu con đã dành hết tâm trí để ở lại cùng Chúa trong mọi khoảnh khắc, trong những lúc khó khăn và trong công việc hàng ngày chưa? Xin giúp con kiên trì cầu nguyện và yêu thương anh chị em mình. Kính mừng Maria…

 

WITH JESUS IN THE NIGHT

Remain in my love. Tonight, Lord, you talk to me another time of your love for us and you ask me to remain with you. I do not always do this in the course of the day, in the diffculty and work of daily life. Help me to persevere in prayer and in love for my brothers and sisters. Hail Mary.