Tông Đồ Cầu Nguyện, Ngày 12/06/2022

 

 


 

CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG

Ngày Chúa Nhật lễ Chúa Ba Ngôi hôm nay, con tạ ơn Cha vì sự hiện diện đầy yêu thương của Ba Ngôi Thiên Chúa. “Người sẽ tôn vinh Thầy, vì Người sẽ lấy những gì của Thầy mà loan báo cho anh em” (Ga 16,14). Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần cùng một bản thể và hiệp nhất trong tình yêu thương. Lạy Cha, xin cho con biết cộng tác xây dựng tình hiệp thông qua những cử chỉ yêu thương ở những nơi mà con ghé đến. Con xin dâng ngày sống để cầu nguyện theo ý chỉ của ĐGH. Lạy Cha chúng con…

WITH JESUS IN THE MORNING

I thank the Lord for the loving presence of the Holy Trinity, on this Sunday. “He will glorify me, for he will take what is mine and declare it to you” (John 16:14). God is Father, Son and Holy Spirit, united in a communion of Love. In the places where I go today, I will collaborate in the construction of communion, possible through gestures of love. I offer the works of this day for the intentions of Pope Francis. Glory Be

— ∞  +  ∞ —

CÙNG CHÚA GIÊSU TRONG NGÀY

“Ngày nay chúng ta cũng có thể nói Chúa Ba Ngôi hiện diện trong đền thờ của mối hiệp thông hôn nhân. Như Thiên Chúa ở trong những lời tán tụng của dân Ngài thế nào, thì Ngài cũng sống thâm sâu trong tình yêu vợ chồng đang tôn vinh Ngài thế ấy.” (ĐTC Phanxicô, Amoris Laetitia §314) Vào Chúa Nhật lễ Chúa Ba Ngôi này, con dâng lời tạ ơn vì những gia đình đã dành sẵn chỗ để Chúa ngự đến và được tràn đầy ơn sủng Thiên Chúa Ba Ngôi.

WITH JESUS DURING THE DAY

“Today we can also say that the Trinity is present in the temple of matrimonial communion. As he dwells in the praises of his people, so he also lives intimately in the conjugal love that gives him glory.” (Pope Francis, Amoris Laetitia §314) On this Holy Trinity Sunday, I give thanks for the families who allow themselves to be filled with the Trinity.

— ∞  +  ∞ —

CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI TỐI

Con lắng lòng lại vào cuối ngày. Con lưu tâm đến tâm trí, trái tim và thân thể của mình. Con viết xuống những gì mình khám phá ra: Cảm xúc nào đã tác động đến hành động của con ngày hôm nay? Đó là cảm xúc chán nản, hạnh phúc, thỏa mãn, niềm hy vọng hay là sự tin tưởng? Con hành xử với người khác như thế nào? Con có lý do nào để con nói lời xin lỗi với họ? Con dâng lên Chúa hết thảy mọi việc và sẵn sàng để bắt đầu một ngày mới. Kính mừng Maria...

WITH JESUS IN THE NIGHT

I meditate at the end of the day. I take care of my body, my mind and my heart. I let this question resound and take note of what I discovered: What feelings moved my actions today? Boredom, joy, hope, fullness, trust? How were my gestures towards others? Do I have reason to apologize? I surrender to God what I have lived and I am ready to start a new day. Hail Mary

Biên dịch: Nhóm Bạn Đường Linh Thao