Tông Đồ Cầu Nguyện, Ngày 13/06/2022


 

CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG

Con bắt đầu một ngày bằng tâm tình tạ ơn vì Cha đã ban cho con tấm gương của các thánh nhân, như thánh Antôn thành Padua mà chúng con mừng kính hôm nay, là muối cho đời và ánh sáng cho trần gian. “Cũng vậy, ánh sáng của anh em phải chiếu giãi trước mặt thiên hạ, để họ thấy những công việc tốt đẹp anh em làm, mà tôn vinh Cha của anh em, Đấng ngự trên trời.” (Mt 5,16). Hôm nay, con cố gắng thực hiện những công việc đem lại ánh sáng và mang ánh sáng đó đến với cuộc sống của tha nhân. Cùng với Đức Thánh Cha, con dâng ngày hôm nay cho các gia đình Kitô hữu trên khắp thế giới, để bằng những cử chỉ cụ thể, họ có thể sống với tình yêu thương và sự thánh thiện vô điều kiện trong đời sống mỗi ngày. Lạy Cha chúng con

WITH JESUS IN THE MORNING

Start the day by thanking God for the example of so many saints who, like St. Anthony of Padua that we celebrate today, were salt of the earth and light of the world. “Let your light so shine before men, that they may see your good works and glorify your Father who is in heaven” (Mt 5, 16). Today I try to practice works that are light and give light to the lives of others. Joining the Pope, I offer my day for Christian families around the world, so that, with concrete gestures, they may live with unconditional love and holiness in their daily lives. Our Father

— ∞  +  ∞ —

CÙNG CHÚA GIÊSU TRONG NGÀY

“Vị tiền nhiệm của tôi, Đức Bênêđictô XVI, đã nói rằng ‘nhắm mắt trước tha nhân cũng sẽ làm ta đui mù trước Thiên Chúa’, và tình yêu xét cho cùng là ánh sáng duy nhất ‘luôn luôn soi chiếu một thế giới tối tăm’.” (ĐTC Phanxicô, Tông Huấn Niềm Vui của Tình Yêu §316). Nguyện xin Chúa hôm nay sáng soi, để con sẽ không nhắm mắt trước sự hiện diện của anh chị em con.

WITH JESUS DURING THE DAY

“My predecessor, Benedict XVI, said that ‘closing one’s eyes before one’s neighbor makes one blind also before God’ and that, fundamentally, love is the only light that ‘incessantly illuminates a world in darkness.’” (Pope Francis, Amoris Laetitia §316) So that today may be light, I will not close my eyes to the presence of others.

— ∞  +  ∞ —

CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI TỐI

Con hít thở thật sâu, tạm ngưng công việc trong ngày, và nhìn lại ngày sống hôm nay của mình? Hôm nay, vào cuối ngày, con trấn tĩnh trái tim và linh hồn mình, đồng thời tạm dừng các ý tưởng và chỉ tập trung vào hơi thở. Con để trái tim dẫn nhịp cho thời gian cầu nguyện này. Con hướng về kỷ niệm trong ngày hôm nay, điều gì vui và điều gì buồn. Con lặp lại với từng kỷ niệm: “Tạ ơn Chúa!” Cho đến khi con cảm thấy bình an. Kính mừng Maria.….

WITH JESUS IN THE NIGHT

Take a deep breath, interrupt the day’s progress and look at how you lived today. Today, at the end of the day, I try to calm my heart and spirit, I hold off on ideas and focus for a few moments only on breathing. I let the heart set the rhythm of this time of prayer. I have a focus on my memory of the day, what was pleasant and what was not good. I repeat with each memory: “Thank you!” until I feel peace. Hail Mary

Biên dịch: Nhóm Bạn Đường Linh Thao