Tông Đồ Cầu Nguyện, Ngày 14/06/2022

 


 

CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG

Đón chào ngày mới, con dâng lời tạ ơn Cha vì gia đình và những người bạn luôn bên cạnh con. “Vậy anh em hãy nên hoàn thiện, như Cha anh em trên trời là Đấng hoàn thiện” (Mt 5,48). Con thường kiếm tìm sự hoàn hảo của mình mà quên mất đi sự hoàn hảo mà con nên tìm kiếm, đó chính là: lòng thương xót. Con sẽ sống ngày hôm nay bằng việc sẵn sàng tha thứ cho người khác. Con nguyện xin dâng những hành động, suy nghĩ và lời nói của con trong hôm nay, nhờ sự chuyển cầu của Mẹ Maria, theo ý chỉ của ĐTC Phanxicô trong tháng này. Kính mừng Maria…

WITH JESUS IN THE MORNING

At the beginning of the day, I thank the Father for the family and friends who are in my life. “Be therefore perfect, as your heavenly Father is perfect” (Mt 5:48). Too often I seek my perfection, forgetting which type of perfection I should seek: mercy. I will live this day available to forgive others. I offer my actions, thoughts and words of this, through the intercession of Mary, for the intention of Pope Francis for this month. Hail Mary

— ∞  +  ∞ —

CÙNG CHÚA GIÊSU TRONG NGÀY

“Tông Huấn năm nay có một ý nghĩa đặc biệt trong bối cảnh của Năm Thánh Lòng Thương Xót này (…) vì Tông Huấn khuyến khích mọi người trở thành những dấu chỉ của lòng thương xót, và việc gần gũi trong đời sống gia đình, nơi lòng thương xót không được thực hiện một cách hoàn hảo, hoặc không diễn ra trong hòa bình và vui tươi.” (ĐTC Phanxicô, Tông Huấn Niềm Vui của Tình Yêu §5). Con có chấp nhận lời mời gọi của ĐTC Phanxicô để trở thành dấu chỉ của lòng thương xót không?

WITH JESUS DURING THE DAY

“This Exhortation acquires a special meaning in the context of this Jubilee Year of Mercy (…) because it proposes to encourage everyone to be signs of mercy and closeness for family life, where it is not perfectly realized or does not unfold in peace and joy.” (Pope Francis, Amoris Laetitia §5) Do I accept Pope Francis’ invitation to be a sign of mercy?

— ∞  +  ∞ —

CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI TỐI

Kết thúc ngày sống hôm nay, con nhận định về những gì mình đã sống kể từ lúc sớm mai. Tất cả trong cuộc đời là một con đường luôn hướng về phía trước. Con đã làm việc cho ai và để làm gì? Con đã đặt trọng tâm ngày sống của mình nơi đâu? Con để những câu hỏi này vang vọng trong tâm trí. Con mong muốn điều gì trong ngày mai? Con ghi chú lại những điều trợ giúp con nhiều nhất. Kính mừng Maria ….

WITH JESUS IN THE NIGHT

I close the day. I am aware of what I have lived today, since dawn. All of life is a path that is always taken forward. For whom and for what did I work? Where did I put the center of my day? I let these questions echo inside me. What do I want for tomorrow? I make a note of what helps me the most. Hail Mary

Biên dịch: Nhóm Bạn Đường Linh Thao