Tông Đồ Cầu Nguyện, Ngày 14/08/2022

 


 

CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG

Con bắt đầu ngày Chúa Nhật hôm nay với lòng biết ơn, và trong niềm vui vì sự hiện diện của Thiên Chúa là Cha. “Thầy đã đến ném lửa vào mặt đất, và Thầy những ước mong phải chi lửa ấy đã bùng lên!!” (Lc 12,49). Cuộc đời của Chúa Giê-su làm biến đổi cuộc sống của mọi người xung quanh Ngài, và cuộc đời của con cũng nên rung chuyển bởi tình yêu thương dành cho tha nhân. Con đối diện với ngày mới bắt đầu với lòng yêu thương như Chúa Giê-su đã yêu: trọn vẹn và nhiệt thành, với sự hy sinh và lòng trắc ẩn, trong mọi hoàn cảnh và với mọi người mà con gặp gỡ. Cùng Mẹ Maria, con xin dâng ngày sống và lời cầu nguyện của con cho những ý chỉ của ĐTC Phanxicô. Kính mừng Maria….

WITH JESUS IN THE MORNING

I begin this Sunday with gratitude, in the joy of the presence of the Lord. “I have come to set the earth on fire, and how I wish it were already blazing!” (Lk 12:49). The life of Jesus shakes the lives of everyone around him, and so should mine be shaken through love for the other. I face the day that begins with the will to love as Jesus loved: radically and ardently, with sacrifice and compassion, in every situation and with every person I come across. I offer, with Mary, my day and my prayer for the intentions of Pope Francis. Hail Mary.

— ∞  +  ∞ —

CÙNG CHÚA GIÊSU TRONG NGÀY

“Vì vậy, đức tin Kitô giáo là đức tin vào một tình yêu hoàn hảo, vào sức mạnh quyết định; vào khả năng biến đổi thế giới và mở ra lịch sử của điều đó.” (ĐGH Phanxicô, Thông điệp Ánh Sáng Đức Tin, §15)

WITH JESUS DURING THE DAY

“Christian faith is thus faith in a perfect love, in its decisive power, in its ability to transform the world and to unfold its history.” (Pope Francis, Lumen Fidei §15)

— ∞  +  ∞ —

CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI TỐI

Con chìm đắm vào sự tĩnh lặng của buổi chiều nay, để tạ ơn cho một ngày sống vừa qua. Con đã nhận được những món quà gì? Con có tận dụng cơ hội để mang lại lợi ích cho những người xung quanh bằng những tài năng của mình không? Con có sử dụng những tài năng đã lãnh nhận một cách ích kỷ, hay con đã dành riêng chúng như là điều đặc biệt nhất? Con đã chia sẻ thời gian và tài năng của mình với bạn bè và những người cần đến con chưa? Xin Cha tha thứ nếu con đã giấu đi món quà của mình trong lòng mà không biết chia sẻ. Ngày mai con sẽ bắt đầu lại, sẽ thay đổi vì điều tốt đẹp hơn. Kính mừng Maria

WITH JESUS IN THE NIGHT

I withdraw into the stillness of this afternoon to give thanks for another day. What gifts have I received? Did I take the opportunity to benefit those around me with my gifts? Did I regard the gifts I received selfishly or did I appropriate them as if they were private property? Have I shared my time and talents with my friends and those who need me? I ask God’s forgiveness if I hid my gifts underground, without sharing them. Tomorrow I will start again changed for the good. Hail Mary.

Biên dịch: Nhóm Bạn Đường Linh Thao