Tông Đồ Cầu Nguyện, Ngày 14/08/2023

 

CÙNG CHÚA GIÊ-SU BUỔI SÁNG

 

“Con Người sắp bị nộp vào tay người đời, họ sẽ giết chết Người, và ngày thứ ba Người sẽ trỗi dậy” (Mt 17,22-23). Con bắt đầu ngày sống với đoạn Tin Mừng khi nhắc lại tình yêu của Thiên Chúa dành cho con, được biểu lộ nơi Người Con là Chúa Giê-su, đã hiến mạng sống mình vì nhân loại. Để đền đáp lại tình yêu vô bờ bến, con xin dâng ngày sống để cầu nguyện cho những người trẻ, đặc biệt là những tham dự viên tại Đại hội Giới Trẻ Thế Giới ở Lisbon 2023, để họ có thể lên đường và làm chứng cho Tin Mừng và tình yêu Thiên Chúa theo gương Thánh Maximillian Kolbe. Lạy Cha chúng con…

 

WITH JESUS IN THE MORNING

The Son of Man is to be handed over to men, and they will kill him, and he will be raised on the third day (Mt 17:22-23). I begin my day with this passage from the Gospel, which recalls God’s love for me, manifested in his Son, Jesus, who did not hesitate to give his life for all. In gratitude for this love without measure, I want to reciprocate this love by offering my day for young people, especially for those who have experienced the intensity of WYD Lisbon 2023, so that they can now set out and bear witness with their lives to the Gospel and the Love of God, as Saint Maximilian Kolbe did. Our Father.

CÙNG CHÚA GIÊ-SU TRONG NGÀY

 

Con xin dâng lên Chúa buổi chiều này và suy ngẫm về những lời nói của Thánh Maximillian Kolbe, một vị tử đạo đã hy sinh mạng sống của mình để cứu một trong những người bạn đồng hành nơi trại tập trung Auschwitz. “Ghen ghét không phải là động lực sáng tạo, chỉ tình yêu mới là”. Con tiếp tục ngày sống và để trái tim mình được vun đắp bởi những lời này. Sáng danh….

 

WITH JESUS DURING THE DAY

I offer this afternoon to the Lord and meditate on the words of Saint Maximilian Kolbe, a matyr who offered his life to save one of his companions in the cells of Auschwitz. “Hate is not a creative force: only love is.” I let my heart be molded by these words and continue with my day. Glory be.

— ∞  +  ∞ —

CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI TỐI

 

Con xin dâng lên Chúa buổi chiều này và suy ngẫm về những lời nói của Thánh Maximillian Kolbe, một vị tử đạo đã hy sinh mạng sống của mình để cứu một trong những người bạn đồng hành nơi trại tập trung Auschwitz. “Ghen ghét không phải là động lực sáng tạo, chỉ tình yêu mới là”. Con tiếp tục ngày sống và để trái tim mình được vun đắp bởi những lời này. Sáng danh….

 

WITH JESUS IN THE NIGHT

I offer this afternoon to the Lord and meditate on the words of Saint Maximilian Kolbe, a matyr who offered his life to save one of his companions in the cells of Auschwitz. “Hate is not a creative force: only love is.” I let my heart be molded by these words and continue with my day. Glory be.