Tông Đồ Cầu Nguyện, Ngày 14/11/2022


CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG

 

Ngày thứ Hai này đây là ngày cầu nguyện cho sức khỏe tinh thần. Hôm nay, cách riêng con nhớ đến những người anh chị em chung quanh con, những người đang phải hứng chịu các chứng bệnh tinh thần và những ai đang săn sóc họ. Với họ và vì họ, con khẩn nài cùng Chúa Giêsu, như người mù thành Giê-ri-khô: “Lạy ông Giê-su, Con vua Đa-vít, xin dủ lòng thương tôi!” (Lc 18, 35-43). Lạy Chúa, xin dủ lòng thương đến những ai đang chịu đau khổ, dẫu họ là người đau yếu tinh thần hay những trẻ em đang phải trải qua khoảng thời gian đầy đau khổ. Con nguyện hiệp thông cùng họ để hòa vào lời cầu nguyện và ước ao mang họ đến với Chúa để họ được tham dự vào tình yêu của Người. Nguyện xin Chúa Thánh Thần làm cho con trở nên tông đồ trong lời cầu nguyện và sẵn sàng cho sứ mệnh của Người. Lạy Cha chúng con…

 

WITH JESUS IN THE MORNING

This Monday is a day of prayer for mental health. Today, I think more particularly of the people around me who suffer from mental illnesses and those who support them. With them, and for them, I cry out to Jesus, like the blind man of Jericho: “Jesus, Son of David, have pity on me!” (Lk 18: 35-43). Lord, have mercy on all those who are suffering, whether they are mentally ill or children who are going through difficult times. I stand beside them in prayer and desire to bring them to you to take them into your love. May the Holy Spirit make me an apostle through prayer, available for His mission. Our Father.

CÙNG CHÚA GIÊSU TRONG NGÀY

 

Con đang trải qua một ngày như thế nào? ĐTC Phanxicô mời gọi con rằng “Hãy chia sẻ nỗi vất vả với người khác và ngừng chạy trốn khỏi những tình huống đau khổ, để nhận thấy rằng cuộc sống có ý nghĩa khi chúng ta biết san sẻ cùng người khác trong nỗi đau của họ, biết tìm cách cảm nếm nổi lo lắng của họ, xoa dịu nó, cảm nhận nó bằng chính xương thịt của mình, và không còn sợ hãi mà đến gần, để chạm vào những vết thương đang rỉ máu”. Hôm nay, con cầu nguyện cho những người đang phải chịu đau khổ vì sức khoẻ tinh thần. Con cầu xin Thánh Thần thúc đẩy để con bước đến gặp gỡ họ, trở thành một ánh nhìn, lời nói và sự âu yếm của Thiên Chúa dành cho những anh chị em ấy.

WITH JESUS DURING THE DAY

How are you going about your day? Pope Francis challenges you to “share in the suffering of the other and to stop fleeing from painful situations,” to find those “whose life helps and makes sense of painful situations,” Find those “seeking to understand the anxiety of the other, relieving it, and sensing how the other is ‘flesh of my flesh,” and those “who are not afraid to draw near to touch other’s wounds.” Today, we are praying for those suffering from mental illness. Ask the Spirit to move you to go out of yourself and to this encounter, to be a look, a word, a touch that is like God for those people.

— ∞  +  ∞ —

CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI TỐI

 

Lạy Cha, giờ đây con bước đến gần Ngài với ước mong được thấy những kỳ công của Ngài trên cuộc sống mình. Chúa đã hiện diện ở đâu và Ngài đã nói gì với con qua những anh chị em con gặp gỡ, trong công việc, và trong những sở thích của con? Con có cảm nghiệm được niềm vui, bình an trong sự hiện diện của Ngài? Nếu có, con xin cảm tạ Cha. Nếu chưa, thì điều gì đã khiến con như vậy? Nếu con đóng chặt lòng mình hay chỉ mãi tìm kiếm điều mình thích, xin thứ tha cho con khi nghe Cha nói với con, như với người mù thành Giê-ri-khô trong Tin Mừng sáng nay: “Anh muốn tôi làm gì cho anh?” (Lc 18, 35-43). Lạy Cha, con xin đáp lời Ngài bằng chính tâm tình của mình.

WITH JESUS IN THE NIGHT

Lord, this evening I come to you with the desire to see your work in my life. Where were you present and what did you speak to me through my encounters, my work, and my hobbies? Did I feel the joy and peace of your presence? If so, give thanks to the Lord. If not, what got in the way? If I have closed in on myself or if I have sought only my interest, forgive me for I hear you say to me, like the blind man of Jericho in this morning’s Gospel: “What do you want me to do for you?” (Lk 18: 35-43). Lord, I answer in my own words.

Biên dịch: Nhóm Bạn Đường Linh Thao