Tông Đồ Cầu Nguyện, Ngày 15-02-2022

 

 

 

CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG

Hôm nay là ngày để con nhận thức được những việc Thiên Chúa đã làm trong cuộc sống thường nhật của con cũng như của mọi người. Lạy Cha, xin cho con đừng rơi vào sai lầm cũ là cứ chăm chăm vào những thiếu sót của mình, thay vì biết ơn về những điều mình đang có. “Sao anh em lại bàn tán về chuyện anh em không có bánh? Anh em chưa hiểu chưa thấu sao? Lòng anh em ngu muội thế! Anh em có mắt mà không thấy, có tai mà không nghe ư” (Mc 8,13-21). Con nghĩ về một người nữ gương mẫu, sống hạnh phúc giữa những nghịch cảnh. Con xin dâng ngày sống này để cầu nguyện cho người đó, và xin Cha cho con cũng có được đức tin như họ. Lạy Cha chúng con…

WITH JESUS IN THE MORNING

Today is a day to become aware of what the Lord does in your life and that of others on a daily basis. Don’t fall into the old mistake of sticking with what you lack instead of being thankful for how much you already have. “Why this discussion because they do not have bread? Still do not understand or understand? You have a blind mind. They have eyes and do not see, ears and do not hear” (Mk 8:13-21). Take the example of a woman who lives happily in the midst of deprivation. Offer your day up for her and ask for this faith for yourself. Our Father…

— ∞  +  ∞ —

CÙNG CHÚA GIÊSU TRONG NGÀY

Con dành ít phút trong thinh lặng để suy ngẫm về ý cầu nguyện của tháng này: ĐTC Phanxicô nhấn mạnh rằng “có những cộng đoàn đã tự nâng đỡ và lưu truyền đức tin cho nhau bởi thiếu vắng linh mục trong thời gian lâu dài, thậm chí trong cả nhiều thập kỷ. Điều này có được là nhờ vào sự hiện diện mạnh mẽ và quảng đại của những người phụ nữ.” Có những người nữ gương mẫu sống sứ mạng này mà con biết được. Con cầu nguyện cho họ và cảm ơn họ vì đời sống chứng nhân đức tin của họ. Lạy Cha, xin cho con có được lòng kính trọng và biết noi theo gương Cha luôn mãi.

WITH JESUS DURING THE DAY

Take a moment of silence to reflect on the monthly intention: Pope Francis stressed that “there are communities that have sustained themselves and have transmitted the faith for a long time without a priest passing by, even for decades. This happened thanks to the presence of strong and generous women.” What examples do you have of women dedicated to this mission? Pray for them and give thanks for their witness to the faith. Ask the Lord for the ability to value and imitate his example.

— ∞  +  ∞ —

CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI TỐI

Khi đêm về, con hồi tưởng và ngẫm nghĩ về từng khoảnh khắc trong ngày sống hôm nay: ở con người, những nơi con đến, những cuộc gặp gỡ. Những khoảnh khắc đó để lại nơi con điều gì? Con đã nhận được những ân huệ đặc biệt nào? Con chú tâm quan sát kỹ những công việc và sự cống hiến của những người mà con gặp, đặc biệt là phụ nữ. Liệu con đã lắng nghe họ? Con có chú ý đến sự hiện diện của họ không? Lạy Cha, xin thứ tha cho con khi con không cư xử với tình yêu thương, và giúp con bắt đầu lại vào ngày mai. Kính mừng Maria…

WITH JESUS IN THE NIGHT

Recall your day and collect the moments lived: the people, the places traveled, the encounters. What do they leave you? What special graces have you received? Look with attentive eyes at the work and dedication of the people who have crossed your day, especially women. Have you heard them today? Have you carefully noticed their presence? Ask for forgiveness if you have not acted with love and start over tomorrow. Hail Mary…

Biên dịch: Nhóm Bạn Đường Linh Thao