Tông Đồ Cầu Nguyện, Ngày 15/08/2022


 

CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG

Hôm nay, nhân ngày Lễ Đức Mẹ Hồn Xác Lên Trời, con xin tạ ơn Chúa vì Ngài có Mẹ trên trời, ở cùng Ngài, cầu bầu cho con. “Hồi ấy, Bà Maria vội vã lên đường, đến miền núi vào một thành thuộc chi tộc Giu-đa,” (Lc 1,39). Con cố gắng bắt chước hành động này của Mẹ Maria, vội vàng rời đi để gặp gỡ những người khác, đặc biệt là những người đang trông cậy vào sự giúp đỡ của con. Con cống hiến những việc làm, lợi ích của mình trong ngày; cho những chủ doanh nghiệp nhỏ bị ảnh hưởng bởi khủng hoảng tài chính và cá nhân, để họ có thể được hỗ trợ trong những khó khăn của họ. Sáng danh…

WITH JESUS IN THE MORNING

On the Solemnity of the Assumption of Our Lady, I thank the Lord for being able to have a Mother in Heaven, with Him, to intercede for me. “During those days Mary set out and traveled to the hill country in haste to a town of Judah,” (Lk 1:39). I try to imitate this attitude of Mary, leaving in a hurry to meet others, especially those who are counting on my help. I offer the works of my day for small buisiness owners affected by personal and financial crisis, so that they can be supported in their difficulties. Glory Be.

— ∞  +  ∞ —

CÙNG CHÚA GIÊSU TRONG NGÀY

“Giáo hội hôm nay mời gọi chúng ta chiêm ngắm mầu nhiệm Đức Mẹ Hồn Xác Lên Trời: mầu nhiệm cho thấy Thiên Chúa muốn cứu rỗi toàn thể con người, linh hồn và thể xác. Chúa Giê-su đã sống lại với thân xác mà Ngài được sinh ra từ Mẹ Maria; và lên cùng Chúa Cha với nhân tính đã được biến đổi của Ngài. Mầu nhiệm Đức Maria hồn xác lên trời – một con người, xác nhận số phận vinh quang của chúng ta.” – Đức Thánh Cha Phanxicô

WITH JESUS DURING THE DAY

“The Church invites us today to contemplate this mystery (The Assumption): it shows that God wants to save the whole person, soul and body. Jesus rose with the body he assumed from Mary; and ascended to the Father with his transfigured humanity. The assumption of Mary, a human creature, confirms our glorious destiny.” Pope Francis

— ∞  +  ∞ —

CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI TỐI

Con lặng đi trong lòng khi nghĩ về những ân phước mà Chúa đã ban cho con trong ngày hôm nay. Con nghĩ đến câu chuyện đứa con hoang đàng. Thái độ của con đối với những vấp ngã, sai lầm của con ngày hôm nay là gì? Con có mong muốn trở lại như người con trai hay con chỉ tập trung vào những thất bại của mình? Con chiêm nghiệm ánh mắt vào khuôn mặt mang hình ảnh người Cha của Thiên Chúa. Con lắng nghe những gì Ngài đang nói, đón nhận con trong vòng tay của Ngài. Con cầu xin sự tha thứ của Ngài, và con nâng Ngài lên; với tinh thần của một người con hoang đàng quay trở về; con bắt đầu lại cuộc đời một cách đầy quyết tâm. Kính mừng Maria…

WITH JESUS IN THE NIGHT

I quiet my heart thinking of the blessings the Lord has offered me today. Think of the situation of the son who left his father’s house. What were my attitude towards my falls today? Did I have the desire to return like the son or was I focused only on my failure? I focus my gaze on God’s fatherly face. I listen to what He says to me, receiving me in His embrace. I ask for your forgiveness, and I lift you up with the spirit of someone returning to start anew, with determination. Hail Mary.

Biên dịch: Nhóm Bạn Đường Linh Thao