Tông Đồ Cầu Nguyện, Ngày 16/04/2023

 

CÙNG CHÚA GIÊ-SU BUỔI SÁNG

 

Con bắt đầu ngày mới với trái tim rộng mở với Thiên Chúa của Hòa Bình và với muôn ơn lành Người tặng ban cho chúng con. “Bình an cho anh em ! Như Chúa Cha đã sai Thầy, thì Thầy cũng sai anh em.” (Ga 20, 21). Con cảm thấy đâu là nơi Chúa sai con đến? Hãy biến lối sống của con nên lối sống của hòa bình và lòng trắc ẩn. Chúng ta hãy cùng cầu nguyện với ĐGH: “Chúng ta hãy cầu xin ơn cảm nghiệm sự cần thiết của lòng xót thương, chỉ bằng cách này ơn cứu độ của Chúa mới hoạt động trên chúng ta” (ĐGH Phanxicô). Lạy Cha chúng con….

WITH JESUS IN THE MORNING

Start the day opening your heart to the Lord of Peace and to the graces he sends us. “Peace be with you. As the Father has sent me, so I send you.” (Jn 20:21). Where do you feel the Lord has sent you? Let the style of your life be a style of peace and compassion. We pray with the pope: “we pray asking for the grace of feeling the necessity for mercy, only in this way does the salvation of God work in us” (Pope Francis). Our Father.

 CÙNG CHÚA GIÊ-SU TRONG NGÀY

Hãy dành một giây phút trong ngày sống để quay trở lại với cõi lòng mình. Hôm nay, ai là người con đã có thể phục vụ? Hãy cầu nguyện với ĐGH: “Con cầu xin cho hết thảy mọi người gia tăng lời cầu nguyện cho hòa bình và từ đó họ được can đảm để nói lên rằng hòa bình thực sự là có thể. Và để những nhà lãnh đạo chính trị biết sẵn sàng lắng nghe tiếng nói của những người nghèo, họ mong muốn hòa bình và không còn xung đột leo thang.” Phục vụ là nền tảng của hòa bình. Con hãy làm mới lại những hy sinh để mọi người trên toàn thế giới biết đối đãi với nhau như những anh chị em.

WITH JESUS DURING THE DAY

Take a moment in this day to recenter your heart. Who have you been able to serve today? Pray with the Pope: “I ask all that they increase their prayers for peace and that they have the courage of saying that peace is possible. And to the political leaders that they listen, please, to the voice of the poor, they they want peace and not the escalation of conflict.” Service is the fountain of peace. Renew your offering so that all the world treats each other as brothers and sisters.

— ∞  +  ∞ —

CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI TỐI

 

Lạy Chúa, con tận hưởng sự hiện diện của Người và con cầu xin Chúa những món quà từ bình an của Chúa. Con nhìn lại ngày sống của con: con có kinh nghiệm được quà tặng của Chúa Thánh Thần không? Con có tín thác vào điều đó không? Con xin Chúa ơn tha thứ vì những do dự và nghi ngờ của con. Con cầu xin ơn tăng trưởng trong đức tin, để con có thể “chạm” như Tôma đã từng chạm vào tình yêu của Chúa. Kính mừng Maria…

 

WITH JESUS IN THE NIGHT

Lord, I savor your presence, and I praise you for the gift of your peace. I look back at my day: have I experienced the gift of the Spirit? Have I trusted in it? I ask forgiveness for hesitations and doubts. I aks for the grace to grow in faith, to be able to “touch,” as Thomas did, your love. Hail Mary…