Tông Đồ Cầu Nguyện, Ngày 16/08/2022

 

 

 

 

 

CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG

Khởi đầu ngày sống mới, con dâng lời cảm tạ ơn Cha vì những ơn huệ dồi dào mà Cha đã ban cho con. “Bấy giờ Đức Giê-su nói với các môn đệ của Người: ‘Thầy bảo thật anh em, người giàu có khó vào Nước Trời.’” (Mt 19,23) Cuộc sống ý nghĩa hơn khi con biết chia sẻ, thay vì tích lũy của cải cho riêng mình. Ngày hôm nay, con chọn chia sẻ thời gian, lương thực, tiền bạc, không gian hay bất cứ điều gì những người xung quanh con đang cần đến. Con dâng mọi công việc hôm nay cầu nguyện cho những doanh nhân nhỏ, những người đã bị ảnh hưởng nặng nề bởi khủng hoảng kinh tế và xã hội, đặc biệt là trong khoảng thời gian dịch bệnh vừa qua. Lạy Cha, xin cho họ mau chóng tìm được phương thức cần thiết để tiếp tục hoạt động kinh doanh của mình, hầu phục vụ các cộng đồng nơi họ đang sinh sống. Lạy Cha chúng con

WITH JESUS IN THE MORNING

Today I thank the Lord for the abundance of the gifts He has given to me. “Then Jesus said to his disciples, “Amen, I say to you, it will be hard for one who is rich to enter the kingdom of heaven.” (Mt 19:23). Sharing is worth more than accumulating. Today I choose to share time, food, money, space or whatever else is needed by others. I offer the works of my day to small buisiness owners, hit hard by the economic and social crisis, so that they find the necessary means to continue with their activity, at the service of the communities where they live. Our Father.

— ∞  +  ∞ —

CÙNG CHÚA GIÊSU TRONG NGÀY

Nửa ngày sống vừa trôi qua, con dừng lại một chút và suy ngẫm về lời dạy của ĐTC Phan-xi-cô: “Trong một xã hội thực sự tiến bộ, việc làm là chiều kích thiết yếu của đời sống xã hội, vì việc làm không chỉ là phương kế sinh nhai mà còn là phương tiện giúp phát triển nhân vị, xây dựng các tương quan lành mạnh, thể hiện chính mình và chia sẻ các tài năng Chúa ban. Việc làm còn cho chúng ta ý thức về trách nhiệm cải tạo thế giới, và cuối cùng, để chúng ta sống như một công dân.” (ĐGH Phanxicô, Thông điệp Fratelli Tutti, §162)

WITH JESUS DURING THE DAY

“In a genuinely developed society, work is an essential dimension of social life, for it is not only a means of earning one’s daily bread, but also of personal growth, the building of healthy relationships, self-expression and the exchange of gifts. Work gives us a sense of shared responsibility for the development of the world, and ultimately, for our life as a people.” (Pope Francis, Fratelli Tutti §162)

— ∞  +  ∞ —

CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI TỐI

Con lặng nhìn vào thẳm sâu nơi tâm hồn mình, để những người con gặp gỡ, những tình huống hay sự việc con trải qua trong ngày hôm nay diễn ra sống động trước mắt mình. Con trân trọng hết tất cả mọi việc, dù thành công hay thất bại, vì chúng đều tốt đẹp và xuất phát từ bàn tay quan phòng của Chúa. Ngày hôm nay, ai đã ở trước của nhà con để cầu xin một điều gì đó? Phải chăng đó là nụ cười của con, sự lắng nghe hay thấu hiểu? Con có nhận ra những lời khẩn cầu nhỏ bé ấy nơi những thành viên trong gia đình, nơi bạn bè hay đồng nghiệp của con không? Con cầu xin sự tha thứ nếu như con đã làm ngơ trước lời khẩn cầu ấy. Con nhìn lại bản thân mình và quyết tâm bắt đầu lại vào ngày mai với một trái tim nhân ái. Kính mừng Maria

WITH JESUS IN THE NIGHT

I look inside myself, and let the people, situations and events of this day parade before my eyes. I appreciate all of it, because all Creation is good and comes from the hand of God. Who was at my door today begging for something? Begging for my smile, my listening or understanding? Do I recognize these beggars in my family, in my friends, in my co-workers? I ask forgiveness if I passed by without worrying, and I set myself to start tomorrow again with a compassionate heart. Hail Mary.

Biên dịch: Nhóm Bạn Đường Linh Thao