Tông Đồ Cầu Nguyện, Ngày 17/04/2023

 

CÙNG CHÚA GIÊ-SU BUỔI SÁNG

 

Sớm mai này, con xin dâng lời tạ ơn Chúa. Con nguyện dâng ngày sống hôm nay để trở nên nhân chứng bình an. “Không chỉ có bạo lực bằng vũ trang mới gọi là bạo lực, nhưng là bạo lực qua lời nói, bạo lực tinh thần, bạo lực do lạm dụng quyền hành và bạo lực do ngồi lê đôi mách.” (ĐTC Phan-xi-cô). Lạy Chúa, con đã có những hành vi bạo lực nào?” “Thật, tôi bảo thật ông: không ai có thể thấy Nước Thiên Chúa, nếu không được sinh ra một lần nữa bởi ơn trên.” (Ga 3,3). Xin Chúa hãy ban Thánh Thần đến tái sinh nền văn hóa bất bạo động. Lạy Cha…

WITH JESUS IN THE MORNING

Give thanks to the Lord this morning offering yourself to be a testimony of peace in your day, “Armed violence is not the only kind to exist. There is verbal, psychological, the violence of the abuse of power, and the violence of gossip” (Pope Francis). What is your violence? “Amen, amen, I say to you, no one can enter the kingdom of God without being born of water and Spirit.” (Jn 3:3). Ask the Lord to be born anew in the culture of nonviolence. Our Father.

 CÙNG CHÚA GIÊ-SU TRONG NGÀY

Trong giây phút thinh lặng giữa ngày sống, con dâng lên Chúa lời cầu nguyện cho các nạn nhân của những hành vi bạo lực, những người đã chịu tổn thương, mất mát và đau đớn. “Chúng ta hãy cùng cầu nguyện cho những trẻ em mồ côi và phải chạy trốn vì chiến tranh. Cầu nguyện cho những ai đang gặp đau khổ vì thiếu lương thực, thiếu sự chăm sóc về y tế và cầu nguyện cho những ai đang bị xâm phạm đến quyền được sống. Chúng ta phải bảo vệ con cái của chúng ta.”(ĐTC Phan-xi-cô). Con cùng hiệp dâng trong lời cầu nguyện bình an và trở lại nhịp sống của mình.

WITH JESUS DURING THE DAY

In this moment of rest, we invite you to pray for the victims of violence who suffer from destruction, loss, and pain. “We pray tegether for the children that were left orphans and fled the war. We pray for those who suffer because of hunger, lack of medical attention, abuse, and violence, and we pray for those who have been denied the right to life. We must protect our children!” (Pope Francis). Collaborate with peace with others and return to your activities.

— ∞  +  ∞ —

CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI TỐI

 

Lạy Chúa Giê-su, trước sự hiện diện của Ngài, con tìm lại được sự khích lệ trong lòng. Con nhớ lại khi làm việc, để xem con đã nhận được những món quà gì hôm nay, những gương mặt nào con đã gặp gỡ. Con nhắm mắt lại với lòng biết ơn vì tất cả. Lạy Chúa, con đã đồng hành và nâng đỡ những người con gặp gỡ hôm nay, hay con lại gây tổn thương họ bằng những lời lẽ và thái độ xúc phạm hoặc không phù hợp? Con cầu xin sự tha thứ và ân sủng Ngài, để con hành động tốt hơn vào ngày mai hầu khiến mọi người đến gần con hơn. Kính mừng Ma-ri-a…

 

WITH JESUS IN THE NIGHT

In your presence, Lord, I rediscover encouragement in my heart. In the midst of work, I return to see the gifts I received and the faces I encountered today. I give thanks. I reflect: Did I walk with these brothers and sisters, or did I do them damage with offensive or inappropriate words and attitudes? I ask forgiveness and invoke the grace of being able to take action tomorrow that help those around me walk toward you. Hail Mary…