Tông Đồ Cầu Nguyện, Ngày 17/05/2022


 

CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG

Con đón chào ngày mới hôm nay bằng cả trái tim và biết ơn về những điều tốt đẹp mà con lãnh nhận được trong buổi sớm bình minh này. Hôm nay Chúa để lại cho con sự bình an trong lòng: “Thầy để lại bình an cho anh em, Thầy ban cho anh em bình an của Thầy. Thầy ban cho anh em không theo kiểu thế gian.” (Ga 14,27-31). Từng hành động, lời nói, sự thinh lặng của con có phải là dấu hiệu bình an cho anh chị em của con không? Hòa bình đích thực sẽ được sinh ra từ một trái tim được lay động bởi tình yêu của Chúa: hòa bình trong đấu tranh, trong công việc, trong mọi tư tưởng. Lạy Chúa, xin để bình an của Ngài chạm đến trái tim con ngay hôm nay. Lạy Cha chúng con…..

WITH JESUS IN THE MORNING

Receive in your heart the new day. Be grateful for the good that you receive in this dawn. The Lord leaves you today the peace of his heart: “Peace I leave with you, I give you my peace, and not as the world gives” (Jn 14:27-31). Are your actions, your words, your silences signs of peace for your brothers and sisters? True peace is born from a heart moved by the love of the Lord: peace in struggle, in work, in internal combat. Allow the peace of the Lord to move your heart today. Ask for peace for the young. Our Father…

— ∞  +  ∞ —

CÙNG CHÚA GIÊSU TRONG NGÀY

Chiều nay, con tạm gác lại các hoạt động trong ngày để nghỉ ngơi một chút và cân bằng lại trái tim mình. Đức Giáo Hoàng nói với những người trẻ rằng “tình yêu của Chúa là tình yêu kín đáo và được tôn trọng hàng ngày, tình yêu của tự do và vì tự do, tình yêu chữa lành và nâng đỡ.” Đây là một tình yêu ban sự bình an đích thực, được công nhận và khẳng định giá trị đích thực của mỗi người là những người con của Chúa. Con dành cả ngày để sống trong sự tin cậy này và con lặp lại trong lòng: “Lạy Chúa, xin cho con nhận ra tình yêu thương của Ngài ban bình an cho con trong ngày hôm nay.”

WITH JESUS DURING THE DAY

Take a break this afternoon to calibrate your heart. The Pope tells young people that “the Lord’s love is a discreet and respectful everyday love, love of freedom and for freedom, love that heals and lifts.” This is a love that gives true peace, that recognizes and affirms each one in their true value as daughters and sons of God. Take up the day in this trust and repeat in your heart: “Lord, may I recognize your love that gives peace on my day.”

— ∞  +  ∞ —

CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI TỐI

Con dành vài phút để hồi tưởng lại những gì con đã trải qua trong ngày sống hôm nay. Nhắm mắt lại một lúc và hít thở thật sâu. Những khoảnh khắc nào đã làm trái tim con tràn ngập niềm vui và viên mãn? Con đã phục vụ ai trong hôm nay? Con dành vài phút để được ở lại cùng Chúa Giê-su để lắng nghe Ngài. Con khẩn khoản nói với Ngài những gì trong lòng con và dâng cuộc đời con cho Chúa như Mẹ Ma-ri-a đã làm. Kính mừng Maria

WITH JESUS IN THE NIGHT

Take a few minutes to collect what you experienced today. Close your eyes for a moment and take a deep breath. What moments have filled your heart with joy and fullness? Who have you served today? Stay a few minutes alone with Jesus listening to him. Tell him what is on your heart and offer your life to the Lord as Mary did. Hail Mary…

Biên dịch: Nhóm Bạn Đường Linh Thao