Tông Đồ Cầu Nguyện, Ngày 17/06/2022

 


 

CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG

Con biết ơn vì những âm thanh đầu tiên của ngày sống mới hôm nay, chúng nhắc nhở con về vẻ đẹp của tạo hóa. “Vì kho tàng của anh ở đâu, thì lòng anh ở đó” (Mt 6,21). Trong suốt ngày sống hôm nay, con sẽ đặt sự chú ý của mình vào kho tàng mà con tích lũy, cố gắng để nhìn thấy sự khác biệt giữa những gì lấp đầy lòng con bằng ánh sáng với những thứ khiến trái tim con nên rối bời, ngổn ngang. Cùng với Mẹ, con xin dâng ngày sống cho ý chỉ của ĐGH trong tháng này. Kính mừng Maria…

WITH JESUS IN THE MORNING

I am grateful for the first sounds of this day, which remind me of the beauty of creation. “For where your treasure is, there your heart is also” (Mt 6:21). Throughout this day I will pay attention to the treasures I accumulate, trying to see the difference between those that fill my heart with light and those that clutter it with junk. With Mary, I offer the works of this day for the intentions of the Holy Father. Hail Mary

— ∞  +  ∞ —

CÙNG CHÚA GIÊSU TRONG NGÀY

“Kho báu trong trái tim Mẹ Maria cũng chính là tất cả mọi biến cố của mỗi gia đình chúng ta, Mẹ đã bảo vệ chúng cách cẩn thận. Nhờ đó mà chúng ta có thể giải thích chúng, cũng như nhận ra được sứ điệp của Chúa trong bối cảnh của từng gia đình.” (ĐTC Phanxicô, Amoris Laetitia §30). Con cầu xin Mẹ Maria hãy mở lòng và cho con thấy những biến cố diễn ra trong gia đình con, vì con biết rằng Mẹ luôn giữ nó trong lòng.

WITH JESUS DURING THE DAY

“In the treasure of Mary’s heart are also all the events of each of our families, which she guards with care. So it can help us to interpret them, so as to recognize God’s message in family history.” (Pope Francis, Amoris Laetitia §30) I ask Mary to open her heart and show me the events of my family, as she kept them in her heart.

— ∞  +  ∞ —

CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI TỐI

Con rời xa những hoạt động của ngày sống. Con đã sẵn sàng để hồi tâm lại tất cả những sự việc con đã trải qua và khám phá cách mà Chúa đang hiện diện nơi con. Con muốn biết ơn về điều gì? Điều tốt nào mà con có thể làm hôm nay? Điều gì còn vướng bận con trong giây phút này? Con có hành động với sự rộng lượng và sự tận tâm trong công việc, trong các cuộc gặp gỡ và trong lúc nghỉ ngơi của con không? Con ghi lại một điều mà con muốn cải thiện vào ngày mai. Kính mừng Maria…

WITH JESUS IN THE NIGHT

Gain distance from the day’s activities. I am ready to recover what I experienced and discover the way God worked in me. What do I want to be thankful for? What good could I do today? What left these moments in my heart? Did I act with generosity and dedication in my tasks, in my meetings, in my rest? I make a note of something I want to do differently tomorrow. Hail Mary

Biên dịch: Nhóm Bạn Đường Linh Thao