Tông Đồ Cầu Nguyện, Ngày 17/09/2022CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG

Con bắt đầu ngày mới với lòng biết ơn vì Cha đã kêu gọi con tham gia vào sứ mạng của ngài. “Người gieo giống đi ra gieo hạt giống của mình.” (Lc 8,4-15) Con sẽ tìm thấy mảnh đất nào cho mình ngày hôm nay? Ai là người cần con lắng nghe, dành thời gian, hoặc nở một nụ cười nhẹ nhàng nhưng đầy khích lệ? Xin cho con biết gieo một ít sự sống trong ngày hôm nay, trong công việc, trong gia đình và môi trường sống của con. Để con thấy được điều gì đó tốt đẹp sẽ nảy sinh. Con viết ra một mục tiêu để thực hiện sứ mạng gieo sự tốt lành của Cha. Lạy Cha chúng con

WITH JESUS IN THE MORNING

Start your day with thankfulness that the Lord has called you to share in his mission. “A sower went out to sow his seed.” (Lk 8: 4-15). Which piece of land will you find yourself in today? Who needs your listening, your time, or a simple yet effective smile? Try to sow a little life this day, in your work life, in your home and in your environment. You will see that something good will sprout. Write down a goal that embodies this task of sowing God’s goodness. Our Father.

— ∞  +  ∞ —

CÙNG CHÚA GIÊSU TRONG NGÀY

Con tạm gác lại những công việc trong ngày lại để thể xác và tâm hồn được nghỉ ngơi. Người gieo giống gieo hạt của mình trên khắp mặt đất, không phân biệt đối xử ngay cả với đá. Tất cả chúng ta đều được Chúa chọn làm nơi chứa đựng tình yêu của Ngài. Con có từ chối việc chia sẻ cuộc sống của mình với Chúa không? ĐGH Phanxicô mời gọi con “hướng tới một Giáo hội hiệp hành cách vững chắc…một nơi cởi mở mà mọi người cảm thấy như ở nhà và có thể tham gia vào.” ĐGH hoan nghênh lời mời gọi mang tính hiệp hành này như một cơ hội cho con để con đón nhận tất cả mọi người mà không loại trừ ai. Nào, can đảm lên!

WITH JESUS DURING THE DAY

Set aside your activities and rest your body, heart, and soul. The Sower spreads his seed all around the Earth, without discriminating even against stones. All of us without distinction are chosen by God as receptacles of His love. Do you object to sharing your life with Him? Francis asks us to “structurally move towards a synodal Church, … an open place where everyone feels at home and can participate.” He welcomes this synodal invitation as an opportunity to offer you to all without leaving anyone on the periphery of your heart. Take courage!

— ∞  +  ∞ —

CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI TỐI

Con lắng đọng tâm hồn và tìm đến sự tĩnh lặng vào cuối ngày. Con nhớ lại tất cả những ơn lành đã nhận được và dâng lời tạ ơn Chúa. Con có nhân rộng tình yêu mà mình nhận được cho tha nhân không? Con đã gieo những gì qua suy nghĩ, lời nói và hành động của mình? Con đã dấn thân cho đi hay lại giấu kín những gì mình đang có? Xin Chúa tha thứ cho con và con đặt ra quyết tâm cho ngày mai. Con sẽ làm gì để sinh ích cho tha nhân qua những tài năng của mình? Trước khi ngủ, con dâng lời cầu nguyện cho con và cho mọi người được thấm nhuần giá trị của sự thinh lặng để nhận ra Tình yêu Chúa là niềm vui đích thực duy nhất. Kính mừng Maria.…

WITH JESUS IN THE NIGHT

Regain your calm and take advantage of the stillness of the afternoon. Bring to the present all the graces received and thank God for them. Did you multiply the love you received for others? What did you sow with your thoughts, words and actions? Did you give yourself or did you reserve yourself hiding what you had to give? Ask for forgiveness if you need it and make a resolution for tomorrow. What will you do so that others benefit from your gifts? Before going to sleep, pray that you and others deepen the value of silence in order to find the Love of God, the only true joy. Hail Mary.

Biên dịch: Nhóm Bạn Đường Linh Thao