Tông Đồ Cầu Nguyện, Ngày 17/11/2021 

CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG

Con vươn vai đón chào ngày mới đến và lắng nghe Lời Chúa nói: “Sau khi lãnh nhận vương quyền, ông trở về. Bấy giờ, ông truyền gọi những đầy tớ ông đã giao bạc cho, để xem mỗi người làm ăn sinh lợi được bao nhiêu” (Lc 19,15). Con làm gì với những nén bạc Chúa đã trao cho con? Con có tận dụng chúng để phục vụ tha nhân và thúc đẩy tình huynh đệ, hay con đã dấu chúng đi vì sợ mang lấy mạo hiểm? Chúa Giêsu mời gọi con sinh lời thêm nhiều nén bạc khác để cho đi. Con dự phóng trong đầu những điều mình sẽ làm trong hôm nay, và con bắt đầu ngày sống với lời cầu nguyện theo ý chỉ của ĐGH luôn ở trong tâm trí. Lạy Cha chúng con…

WITH JESUS IN THE MORNING

Wake up and be open to this new day’s mission by listening to the Gospel: “He had the servants called, to whom he had given the money, to learn what they had gained by trading” (Lk 19:15). What do you do with the gifts and talents that God has given to you? Do you use them to your advantage in serving others and fostering fraternal love, or do you hide them for fear of taking a risk and using them? Jesus invites you to multiply in order to give. Plan all that you do today in this mindset. Be sure to keep in mind the intention of the month. Our Father…

— ∞  +  ∞ —

CÙNG CHÚA GIÊSU TRONG NGÀY

Buổi chiều hôm nay, con dành ít phút nghỉ ngơi và đào sâu vào tất cả tình yêu mà con đã lãnh nhận. Đâu là cách mà con đã chia sẻ những điều ấy với anh chị em xung quanh? Con có giữ trong tâm trí mình tha nhân đang đau khổ bởi những áp lực khủng khiếp, chỉ vì họ không nhận ra tình yêu Thiên Chúa đang ở trong họ không? ĐTC Phanxicô mời gọi con chia sẻ lòng nhân ái mà con nhận được mỗi ngày với những người ở gần mình. “Khi một người đau khổ, khi một người ở trong tình trạng trống vắng tâm linh, thì con nên nói ít đi và giúp họ trong thing lặng qua việc gần gũi, một cái chạm nhẹ nhàng và dâng lời cầu nguyện với Chúa Cha.” Chúa luôn trợ giúp con!

WITH JESUS DURING THE DAY

Take a moment to rest this afternoon and delve into all the love you’ve received. How do you share this with those around you? Do you keep in mind bthose suffering from severe stress because they do not discover God’s love within them? Pope Francis invites you share the compassion you receive everyday with those who are near you. “When a person suffers, when a person is in spiritual desolation, one should talk less and help in silence through being close, a gentle touch, and prayers to the Father.” The Lord has your back.

— ∞  +  ∞ —

CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI TỐI

Con tìm lại sự tĩnh lặng và nhớ lại những điều tốt lành mình đã được lãnh nhận hôm nay. Con xin tạ ơn Cha vì những điều ấy! Liệu con đã nhân rộng hơn tình yêu thương mà con đã được lãnh nhận? Con đã gieo gì bằng suy nghĩ, lời nói và việc làm của mình? Con có luôn sẵn sàng cho đi, hay con đã giữ khư khư cho riêng mình? Con nài xin Cha tha thứ nếu con đã sai phạm, và con nghĩ về một giải pháp thực tế cho ngày mai. Con sẽ làm gì để bản thân con cùng những nén bạc Cha trao ban có thể sinh lợi cho những người xung quanh? Trước khi đi ngủ, con cầu nguyện cho con và mọi người biết trân trọng giá trị của sự thinh lặng và gặp gỡ được tình yêu Thiên Chúa, là Đấng vui tươi và chân thật tuyệt đối. Kính mừng Maria…

WITH JESUS IN THE NIGHT

Reclaim a sense of calm. Bring to mind all the good things received today and thank God for them. Did you multiply the loves you received? What did you sow with your thoughts, words, and actions? Did you make yourself available, or did you keep reserved the things you have to give? Ask forgiveness if you need to and think of a realistic resolution for tomorrow. What will you do so that those around you benefit from you and your gifts? Before going to bed, pray that you and others appreciate the value of silence and encountering the love of God who is the greatest joy and truth. Hail Mary…

Biên dịch: Nhóm Bạn Đường Linh Thao