Tông Đồ Cầu Nguyện, Ngày 17/11/2022


CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG

 

Con bắt đầu ngày hôm nay bằng cách dâng lời cảm tạ Chúa về tất cả những điều tốt lành mà con đã lãnh nhận, và mở lòng đón nhận Lời Chúa. “Phải chi ngày hôm nay ngươi cũng nhận ra những gì đem lại bình an cho ngươi!” (Lc 19,41-44). Để đi theo con đường hòa bình, ĐTC Phanxicô đã trao cho con những chìa khóa: “Văn hóa của sự gặp gỡ giữa những người anh em phá vỡ văn hóa của sự đe dọa. Điều đó làm cho mỗi cuộc gặp gỡ trở nên cơ hội và là món quà của tình yêu quảng đại của Thiên Chúa. Sự gặp gỡ đưa chúng ta vượt qua khỏi giới hạn của vùng trời nhỏ hẹp của mình để luôn khao khát sống tình huynh đệ hoàn vũ.” Điều này đã gợi lên trong con những câu hỏi nào? Con cầu nguyện theo ý chỉ của ĐGH trong tháng này. Lạy Cha chúng con

WITH JESUS IN THE MORNING

Start today by thanking the Lord for all the good that you have received, and open your heart to the word of God. “If this day you only knew what makes for peace” (Lk 19: 41-44). To follow the path of peace, Pope Francis helps give us the keys: “The culture of encounter between brothers breaks with the culture of threat. It makes each encounter a possibility and a gift of God’s generous love. It guides us to go beyond the limits of our narrow horizons to always aspire to live universal brotherhood.” What questions did this bring up inside of you? Pray for the Pope’s intention of the month. Our Father.

CÙNG CHÚA GIÊSU TRONG NGÀY

Con tạm nghỉ giây lát vào giữa ngày để nhìn lại buổi sáng của mình. ĐTC Phanxicô đã nói về ba yếu tố nền tảng để xây dựng hòa bình: sự thật, công lý và lòng thương xót. Một kênh dẫn chung cho phép chúng ta hiện thực hóa ba yếu tố này đó là đối thoại – một phần của Con đường của Hòa Bình. Con cầu nguyện cho sự đối thoại thì ưu thế hơn những cuộc đối đầu và tranh luận, cũng như việc chăm sóc trẻ em thì quan trọng hơn tất cả. Con tiếp tục hành trình sống của mình và giữ lời cầu nguyện trong lòng.

WITH JESUS DURING THE DAY

Take a break from your day to review your morning. Pope Francis tells us about three fundamental elements to build peace: Truth, Justice, and Mercy. The common channel that allows the realization of these elements is dialogue, a part of the Paths of Peace. Pray that dialogue prevails over confrontations and arguments and that the care of children is taken into account above all. Continue your journey with this in mind.

— ∞  +  ∞ —

CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI TỐI

 

Con đi vào sự thinh lặng của buổi chiều tối hôm nay. Con có quan tâm đến niềm vui nội tâm và sự bình yên của trái tim mình không? Con có quan tâm đến những anh chị em xung quanh mình đang cần đến điều đó chưa? Có điều gì con cần cầu xin Chúa tha thứ cho mình hay không? Con bình an trong giây phút hiện tại. Con cầu xin Thiên Chúa ôm lấy con trong tình yêu của Người hầu trong tương lai con có thể trở thành vòng tay yêu thương cho những người không được bảo vệ nhất trong số những người xung quanh con. Con viết ra mục tiêu của mình cho ngày mai và con xin phó thác bản thân con trong sự che chở của Đức Maria, Mẹ của con. Kính Mừng Maria

WITH JESUS IN THE NIGHT

Enter into the silence of the afternoon. Have you cared for the inner joy and peace of your own heart? Have you taken care of the brothers and sisters around you that need it? Is there anything you feel you could ask God for forgiveness for? Be at peace in this moment. Ask God to embrace you in His Love so that, in the future, you can be the loving embrace to the most unprotected of those around you. Write down a goal for tomorrow and surrender yourself to the protection of Mary your Mother. Hail Mary.

Biên dịch: Nhóm Bạn Đường Linh Thao