Tông Đồ Cầu Nguyện, Ngày 18/02/2022

 

 


 

CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG

Con đón nhận ngày hôm nay với một lời mời gọi mới để đến với sứ mạng. Con muốn tạ ơn vì điều gì? Con sẵn lòng đón nhận lời mời gọi mà Chúa Giêsu gửi đến con hôm nay: “Ai muốn theo tôi, phải từ bỏ chính mình”. (Mc 8,34). Những điều gì, những tiêu chuẩn nào hay những ai đã kìm hãm và ngăn cản con tự do theo Chúa ngang qua một tình yêu quảng đại hơn dành cho tha nhân? Con tập trung ánh nhìn của mình nơi gia đình, nơi việc làm, nơi tha nhân và nơi con đến mỗi ngày. Con xin dâng những tâm tư này cho Chúa Giêsu, cầu nguyện theo ý chỉ của ĐTC Phanxicô mời gọi và noi gương theo một môn đệ tốt lành mà con biết. Lạy Cha chúng con…

WITH JESUS IN THE MORNING

Receive this day with a new invitation to the mission. What do you want to be thankful for? Be ready to receive the call that Jesus directs you today: “Whoever wants to follow me, let him renounce himself.” (Mk 8: 34–9:1). What is getting in the way? What things, criteria, or people hold you back from being free to follow the Lord in a more generous love for others? Concentrate your gaze on your family, your work, your neighborhood, and where you go every day. Offer this to Jesus for the intention that Pope Francis asks and take the example of a good disciple you know. Our Father…

— ∞  +  ∞ —

CÙNG CHÚA GIÊSU TRONG NGÀY

Con tìm một góc nhỏ để suy ngẫm ngày hôm nay của mình đang diễn ra như thế nào. Con hít thở chậm rãi để quay về với tâm hồn mình. ĐTC Phanxicô nói rằng, Thượng Đội Đồng mà chúng ta đang trải qua “mời gọi chúng ta trong những ngày này hãy trút bỏ bản thân, giải thoát chính mình khỏi những gì thuộc về thế gian, cũng như những mô hình mục vụ lặp đi lặp lại của chúng ta, hãy tự hỏi xem Chúa muốn nói gì với chúng ta trong thời điểm này, và đường hướng nào Ngài muốn dẫn dắt chúng ta.” Điều gì đánh thức con? Đâu là điều Chúa mời gọi con? Con có thể cộng tác với vai trò nào trong việc canh tân Giáo hội? Con được mời gọi đến để chiêm ngắm những người phụ nữ sống đời thánh hiến, hết lòng trong việc phục vụ.

WITH JESUS DURING THE DAY

Find a little corner to reflect on how your day is going. Return to your center breathing calmly. Pope Francis says that the Synod that we are experiencing “calls us in these days to empty ourselves, to free ourselves from what is mundane, and also from our repetitive pastoral models; to ask ourselves about what God wants to tell us at this time and in what direction he wants to guide us.” What does this awaken in you? What does he invite you to? You can collaborate from your place in this task of ecclesial renewal. I invite you to contemplate the testimony of the women who are working fully in the Synodal task.

— ∞  +  ∞ —

CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI TỐI

Lạy Chúa, ngày đang dần kết thúc, con bước vào cõi lòng mình và tỏ lòng biết ơn những hồng ân con được lãnh trong hôm nay. Con cảm nghiệm thế nào về những cuộc gặp gỡ trong gia đình, nơi làm việc và nơi tha nhân? Con đã từ bỏ chính mình để giúp đỡ người khác chưa? Con có thể đổi mới điều gì trong cuộc sống của mình? Con nghĩ về những cách thức, những kế hoạch của con mà vẫn lạ lẫm với tính mới mẻ của Phúc âm. Con viết xuống mục tiêu cho ngày mai. Con tạ ơn và cầu nguyện cho những người phụ nữ sống đời thánh hiến đang mang làn gió trong lành đến với Giáo hội và xã hội. Kính mừng Maria …

WITH JESUS IN THE NIGHT

Take advantage of the fact that the day is quieting down. Enter in yourself and be grateful for the blessings received today. How did you experience the encounters today, in family, at work, in the neighborhood? Have you been able to renounce yours in favor of the other? What could you renew in your life? Think of your ways, of your schemes, that are alien to the freshness of the Gospel. Write your purpose for tomorrow. Give thanks and pray for women who renounce themselves, bringing fresh air into the Church and society. Hail Mary…

Biên dịch: Nhóm Bạn Đường Linh Thao