Tông Đồ Cầu Nguyện, Ngày 18/04/2023

 

CÙNG CHÚA GIÊ-SU BUỔI SÁNG

 

Con đón nhận ngày mới với lòng biết ơn và dâng lên Chúa cuộc đời con để phục vụ Nước của Ngài. “Gió muốn thổi đâu thì thổi; ông nghe tiếng gió, nhưng không biết gió từ đâu đến và thổi đi đâu. Ai bởi Thần Khí mà sinh ra thì cũng vậy.” (Ga 3,8) “Xin Thần Khí của Chúa đến với chúng ta, giúp chúng ta hiểu rằng chiến tranh là thất bại của nhân loại.”( ĐGH Phan-xi-cô). Những xích mích nhỏ diễn ra hàng ngày cũng là những thất bại nhỏ khi chúng con cạnh tranh với những người xung quanh mình. Lạy Cha…

WITH JESUS IN THE MORNING

Receive this new day with gratefulness and offer to the Lord your life so that you may serve His Kingdom. “The wind blows where it wills, and you can hear the sound it makes, but you do not know where it comes from or where it goes; so it is with everyone who is born of the Spirit” (Jn 3:8). “May the Lord send His Spirit and help us understand that war is a defeat of humanity” (Pope Francis). Small wars that we wage every day in our lives are small defeats too when we compete with our brothers and sisters. Our Father.

 CÙNG CHÚA GIÊ-SU TRONG NGÀY

Con dành chút thời gian giữa ngày và nhìn vào trái tim mình. Hôm nay, con đã làm gì để thúc đẩy các mối tương quan của mình? Con đã cho đi hay nhận lại những điều gì? Con có là người kiến tạo hòa bình trong khi làm việc, hay trong cách đối xử với mọi người không? “Việc chuyển giao các chiến lược về sức mạnh quân sự, kinh tế và chính trị cho một dự án hòa bình toàn cầu là rất cần thiết. Để thế giới chúng ta đang sống không bị phân chia giữa tiềm lực và xung đột, nhưng là một thế giới đoàn kết giữa các quốc gia và tôn trọng văn minh lẫn nhau” (ĐTC Phan-xi-cô). Con dâng lên Chúa lời cầu nguyện và quay lại nhịp sống trong ngày.

WITH JESUS DURING THE DAY

Take a moment in the middle of your day and look into your heart. How have you been fostering your relationships today? Have you given or recieved anything? You are a maker of peace in the way you treat others, in your way of working, and in your way of being with others. “It is necessary to pass on strategies of military, ecoonomic, and political power for a project of global peace: not a world divided between potential and conflict, but a world united between peoples and civilazations that respect each other” (Pope Francis). Return to your day.

— ∞  +  ∞ —

CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI TỐI

 

Lạy Chúa, Ngài là bình an đích thực của con. Xin ban cho con sự thanh thản của con tim và đôi mắt biết ơn để nhìn lại ngày sống hôm nay với Chúa. Con nhớ lại những điều tốt đẹp đã trải qua và nhớ cả những điều làm trái tim con tổn thương. Trước sự dữ, con có để mình bị khuất phục trước sự oán giận và chia rẽ không? Con cầu xin ơn tha thứ và quyết tâm vun trồng các hành động hòa bình trong ba tình huống mà con sẽ đối mặt vào ngày mai. Kính mừng Ma-ri-a…

 

WITH JESUS IN THE NIGHT

Lord, you are my peace. Give me the serenity of heart and grateful eyes to review this day with you. I rememberwhat good I experienced, but also what withered my heart: in the face of provocations of evil, did I succumb to resentment and division? I ask forgiveness, and I identify three situations in which I promise to cultivate actions of peace and reconciliation. Hail Mary…