Tông Đồ Cầu Nguyện, Ngày 18/05/2022

 

 


 

CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG

Con vui vẻ đón nhận một ngày mới và tự chuẩn bị tinh thần để sống với một trái tim quảng đại và rộng mở, một trái tim cộng tác với sứ mạng tình thương của Chúa Kitô đối với thế giới. “Thầy là cây nho thật, và Cha Thầy là người trồng nho. Cành nào gắn liền với Thầy mà không sinh hoa trái, thì Người chặt đi, còn cành nào sinh hoa trái, thì Người cắt tỉa cho nó sinh nhiều hoa trái hơn” (Ga 15,1-2) . Con sống với những hy sinh bé nhỏ trong ngày, giống như việc Chúa cắt tỉa và làm nảy nở hoa trái tốt đẹp trong con. Xin Chúa ban cho con sự bình tĩnh và tự tin chấp nhận khó khăn, để gieo rắc bình an trong môi trường sống của con. Lạy Cha chúng con…

WITH JESUS IN THE MORNING

Joyfully receive another day of life and prepare yourself to live with a generous and open heart, a heart that collaborates with Christ’s mission of compassion for the world. “I am the true vine, and my Father is the vine grower. He takes away every branch in me that does not bear fruit, and every one that does he prunes so that it bears more fruit” (Jn 15:1-2). Live the small renunciations of the day as the Lord’s pruning that makes the best of you flourish. Calmly and confidently accept difficulties and sow serenity in your environments. Our Father…

— ∞  +  ∞ —

CÙNG CHÚA GIÊSU TRONG NGÀY

Con dành một chút thời gian để im lặng và cho trái tim của con được nghỉ ngơi. Đức Giáo Hoàng nói với chúng ta rằng “trưởng thành là giữ gìn và nuôi dưỡng những gì quý giá nhất mà tuổi trẻ ban tặng cho các con, nhưng đồng thời cũng phải cởi mở để thanh lọc những gì không tốt và đón nhận những món quà mới từ Thiên Chúa, Đấng kêu gọi bạn phát triển với điều giá trị nhất.” Hãy cắt bỏ những gì không giúp ích được gì cho mình và bỏ lại những trở ngại để yêu thương anh chị em mình hơn. Con trở lại ngày sống và dâng lời cầu nguyện theo ý chỉ tháng này.

WITH JESUS DURING THE DAY

Take a moment of silence and give your heart rest. The Pope tells us that “to grow is to preserve and nourish the most precious things that youth gives you, but at the same time it is to be open to purifying what is not good and to receive new gifts from God who calls you to develop what is most valuable.” Cut away what does not help you and leave behind the obstacles to love your brothers and sisters more and better. Return to your day and renew your offering for the intention of the month.

— ∞  +  ∞ —

CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI TỐI

Con nhắm mắt, hít thở sâu và tự hỏi rằng con đang cảm thấy thế nào trong thời điểm này? Lạy Chúa, xin chỉ cho con nhận biết những việc nhỏ bé của tình yêu vô điều kiện. Những khoảnh khắc nào có ý nghĩa đối với con? Con dừng lại một chút để cảm ơn và chiêm nghiệm những điều đơn sơ đó. Sáng ngày mai, con bắt đầu một ngày bằng việc nhớ lại những yêu thương mà con đã nhận được để trao cho người khác. Kính mừng Maria …

WITH JESUS IN THE NIGHT

Close your eyes and take a deep breath. How do you feel in this moment? Ask Jesus to show you the small details of unconditional love. What moments have been meaningful for you? Stop for a moment to give thanks and savor those details. This morning, start the day remembering the love you have received to give to others. Hail Mary…

Biên dịch: Nhóm Bạn Đường Linh Thao