[Tông Đồ Cầu Nguyện]: Ngày 18-12

CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG

Hãy tạ ơn Cha trên trời khi bắt đầu một ngày mới. “Có nhiều người không muốn người trẻ chúng con có tự do, nhiều người không yêu mến các con đủ, họ muốn các con sửng sốt, chết lặng, tê tái, không bao giờ có tự do. Không, không phải như vậy, chúng ta phải bảo vệ sự tự do của chúng ta.” (ĐGH Phanxicô) Giáng Sinh đang cận kề rồi, chúng ta phải thoát ra khỏi sự thờ ơ của bản thân mình, hãy tỉnh thức! Hãy sẵn sàng làm việc, như Chúa Giêsu đã làm, cộng tác với nhau trong công cuộc xây dựng Nước Trời, cởi trói xiềng xích tội lỗi cho những người thân cận. Xin dâng lên ngày hôm nay để cầu nguyện theo ý chỉ của ĐGH. Lạy Cha chúng con ở trên trời…

WITH JESUS IN THE MORNING

Give thanks to God as you begin a new day. “There are many people who want young people not to be free; so many people who do not love you well, who want you stunned, dumbfounded, numb, but never free. No, this is not it! We must defend our freedom.” (Pope Francis) Approaching Christmas now, we need to get out of your lethargy, wake up! Let us get ready to work, as Jesus did, collaborating with each other in the construction of the Kingdom, unleashing your neighbor from the yoke of sin. Offer your day for the intentions of the Holy Father. Our Father…

— ∞  +  ∞ —

CÙNG CHÚA GIÊSU TRONG NGÀY

Hãy tạm dừng hành trình của bạn lại một chút, trong tinh thần cầu nguyện, hãy suy ngẫm những lời này của ĐGH Phanxicô. Ngài đã nhắc đi nhắc lại rằng: “Bất cứ ai không tin hoặc không tìm kiếm Thiên Chúa sẽ không thể nhìn thấy được những người khác đang sống chứng nhân cho Tin Mừng.” Trách nhiệm của chúng ta là những môn đệ truyền giáo, để truyền rao cho cuộc sống này về tình yêu thương vô điều kiện của Thiên Chúa dành cho nhân loại. Để thể hiện chân thực tình yêu đó, chúng ta phải nhận thức rõ những hành động cụ thể để gia tăng sự tin cậy cho tình yêu đó, một tình yêu không chỉ thuộc về trái tim Kitô Giáo. Hãy làm mới lại lời cam kết của bạn, để đặt tình yêu vào trong những hành động cụ thể.

WITH JESUS DURING A DAY

Stop your journey for a moment and, in a spirit of prayer, meditate on these words of Pope Francis. He has repeatedly said that “Whoever does not believe or does not seek God may not have seen someone else give testimony to the Gospel.” Our responsibility as missionary disciples is to announce with our lives that God loves man unconditionally. In order to correctly express that love, we must discern well what concrete gestures make that love credible, and which do not belong to the heart of Christianity. Renew your commitment to put into practice those concrete gestures of love.

— ∞  +  ∞ —

CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI TỐI

Hãy bình lặng tâm trí và tạ ơn Chúa cho một ngày sống trôi qua. Khẽ nhắm mắt lại và thinh lặng đôi chút. Để cho bản thân mình được hiện diện ngay lúc này và nhìn vào con tim của bạn trong mọi diễn biến của ngày hôm nay: những con người ta gặp, những nơi chốn ta qua, những tình huống và cả những cuộc trò chuyện. Điều gì đang vang vọng trong trái tim của bạn? Bạn đang có cảm xúc gì? Điều gì đánh động bạn? Hãy lưu tâm những điều bạn khám phá ra và dâng lên trước mặt Chúa. Kính mừng Maria…

WITH JESUS IN THE NIGHT

Calm your mind and give thanks to God for this day. Close your eyes and take a moment of silence. Make yourself present and see in your heart all that happened today: people, places, situations, and conversations. What resonates in your heart? What feelings do you have? What moves you? Take note of what you discover and bring it before God. Hail Mary…

 Biên dịch: Nhóm Bạn Đường Linh Thao.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.