Tông Đồ Cầu Nguyện, Ngày 19/01/2023

 

CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG

 

Lạy Cha nhân từ, trong ngày mới này, con tới trước nhan Cha. Xin Ngài hiệp nhất trái tim con với Trái Tim Chúa Giêsu. “Còn các thần ô uế, hễ thấy Đức Giê-su, thì sấp mình dưới chân Người và kêu lên: ‘Ông là Con Thiên Chúa!’” (Mc 3,7-12). Lạy Chúa Giêsu, con xin dâng Chúa ngày mới này. Xin cho thể xác và trái tim con được tái sinh từ Thần Khí Chúa, giúp con sẵn lòng sống tình huynh đệ với anh chị em. Con nghĩ về mọi việc sắp đến trong ngày và tìm cách để luôn sống trong tình huynh đệ và để thi hành sứ mạng bác ái mà Chúa đã trao phó cho con. Rằng trong các cuộc gặp gỡ với tha nhân của con trong ngày hôm nay, sự hiện diện của Chúa được thể hiện nơi con qua các cử chỉ vui tươi và niềm nở. Lạy Cha chúng con…

 

WITH JESUS IN THE MORNING

Kind Father, on this new day, I stand before you. Unite my heart with the Heart of your Son Jesus. “And whenever unclean spirits saw him they would fall down before him and shout, “You are the Son of God” (Mk 3:7-12). Lord Jesus, I offer you this new day. May my body and my heart be reborn from the Spirit, willing to live in fraternity with my brothers and sisters. I think about the activities that await me. How will I live this fraternity and the mission of compassion that you entrust to me? That in my meetings today, I reflect your presence with gestures of joy and welcome. Our Father.

CÙNG CHÚA GIÊSU TRONG NGÀY

Lạy Chúa, giữa ngày hôm nay, một lần nữa con hiệp thông với toàn thể Mạng lưới Cầu nguyện Toàn cầu của Đức Giáo Hoàng để cầu nguyện cho tất cả các nhà giáo dục trên thế giới, những người dấn thân để phục vụ người khác và cống hiến cho việc đào tạo con người. Chúng ta cùng cầu nguyện: xin Chúa ban cho họ sự kiên nhẫn cần thiết và lòng yêu nghề sâu sắc. Con nghĩ về một nhà giáo dục gần cạnh con và cầu nguyện cho họ. Lạy Chúa, xin giúp con nhận thấy sự hiện diện của Chúa trong phần còn lại của ngày sống.

WITH JESUS DURING THE DAY

In the midst of this day, Lord, I place myself once again in communion with the entire Pope’s Worldwide Prayer Network to pray for all the educators of the world, the people who put themselves at the service of others and work for human formation. We pray: give them the necessary patience and a deep love for their profession. I think of an educator in my circle and pray for him or her. Lord, make me feel your presence in what remains of the day.

— ∞  +  ∞ —

CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI TỐI

 

Lạy Cha nhân lành, khi màn đêm buông xuống, con nhìn lại ngày sống của mình và hướng lòng về Chúa. Con tự hỏi liệu hôm nay con đã để cho hơi thở của Chúa Thánh Thần tác động lên mình hay chưa? Con có nhận ra hình ảnh Chúa trong tất cả những người con gặp trong hôm nay không? Có đôi lúc con gặp khó khăn để phân định việc nên làm trong một số tình huống nhất định, để nỗi sợ hãi và lo âu tràn ngập tâm hồn mình. Liệu rằng tối nay, con đang ở trong nỗi sợ hãi, hay trong sự bình an nội tâm là dấu chỉ sự hiện diện của Chúa Thánh Thần trong con? Trong tay Ngài, lạy Chúa, con phó thác đời con. Sáng danh…

 

WITH JESUS IN THE NIGHT

Arrived at the evening of this day, Lord, I review my day and turn to you. Have I let myself be touched by the breath of your Holy Spirit? Did I recognize you in everyone I met today? I sometimes have trouble discerning what to do in certain situations, and sometimes fear and awe invade my heart. Am I this evening in this fear, or in the interior peace which is the sign of the presence of the Spirit in me? Into your hands, Lord, I commend my life. Glory to the Father…