Tông Đồ Cầu Nguyện, Ngày 19-03-2020

 

CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG

Mừng lễ kính thánh Giuse! Con hướng mắt nhìn lên Chúa Giêsu, một bé thơ trong gia đình Thánh Gia có mẹ Maria và bố Giuse. Vào năm 12 tuổi, sau cuộc hành hương Giêrusalem, Chúa Giêsu “đi xuống cùng với cha mẹ, trở về Nada-rét và hằng vâng phục các ngài. Riêng mẹ Người thì hằng ghi nhớ tất cả những điều ấy trong lòng.” (Lc 2,51). Những điều Mẹ Maria hằng ghi nhớ ấy đã trở nên một nguồn hy vọng. Chúa ơi, hôm nay con cũng đang đợi trông ơn Ngài an ủi giống như Mẹ Maria vậy. Con muốn sống nhờ ân sủng Chúa, và mọi người cũng được hưởng nhờ ơn ấy. Sáng danh…    

WITH JESUS IN THE MORNING

Happy Feast Day of St. Joseph! With you our gaze turns to Jesus, Jesus as a child, young, in the Holy Family, with the Virgin Mary and Joseph. At the age of twelve, after the pilgrimage to Jerusalem, Jesus “went down with them to Nazareth. He was subject to them; and his mother kept all these things in his heart.” (Luke 2:51.) The grateful memory of Mary was a source of hope. I too, Lord, await your consolation today, I want to live by it and allow others to live by it. Glory to the Father, to the Son and to the Holy Spirit.

— ∞  +  ∞ —

CÙNG CHÚA GIÊSU TRONG NGÀY

“Qua những thử thách, Thiên Chúa không bao giờ ngừng đổ xuống trên chúng ta nguồn ơn an ủi và giúp chúng ta chuẩn bị đón nhận một niềm vui lớn lao hơn. Với Thánh Vịnh 126 [125], chúng ta tin chắc rằng: người gieo trong nước mắt sẽ gặt giữa tiếng cười!” (ĐGH. Phanxicô) Lạy Chúa, xin cho niềm tin ấy giúp các Ki-tô hữu tại Trung Quốc kiên cường giữ vững lòng trung thành với Tin Mừng!

WITH JESUS DURING A DAY

“The Lord, right through the crucible of trials, never fails to fill us with his consolations and prepare us for greater joy. With Psalm 126 [125] we are more than certain that ‘the one who sows in tears harvests in joy!’” (Pope Francis) May this certainty allow the Catholics of China to hold out in fidelity to the Gospel.

— ∞  +  ∞ —

CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI TỐI

Con tạm dừng một chút vào cuối ngày. Con biết ơn về điều gì? Con muốn dâng gì lên cho Chúa? Con đang cần gì? Con ghi nhớ những gì con đã học, một ơn lành con đã nhận được hay con đã cho đi. Cảm ơn Chúa vì những người con gặp trong khoảnh khắc đó và cầu nguyện cho họ. Con sẵn sàng sống vui vẻ vào ngày mai. Kính mừng Maria…

WITH JESUS IN THE NIGHT

Pause what you are doing at the end the day. What are you grateful for? What do you want to offer to God? What do you need? Take note of something you have learned, a favor you have received or assistance you have been able to give. Thank God for the people who were in those moments and pray for them. Get ready to live joyfully a new day tomorrow! Hail Mary…

 Biên dịch: Nhóm Bạn Đường Linh Thao.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.