Tông Đồ Cầu Nguyện, Ngày 19/04/2022

 


 

CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG

Chúa đã sống lại! Con bắt đầu ngày mới trong tuần Bát nhật Phục sinh với niềm vui chắc chắn này. “Bà Ma-ri-a Mác-đa-la đứng ở ngoài, gần bên mộ, mà khóc” (Ga 20,11). Ma-ri-a Mác-đa-la, tan nát vì cái chết của Chúa, đã thể hiện lòng trung thành của mình trước cửa mộ. Bao nhiêu mộng tưởng của bà đều sụp đổ, thế nhưng bà vẫn chờ đợi khi mà mọi thứ dường như đã kết thúc. Còn con, con cũng sẽ sống tràn đầy hy vọng như vậy, dù buồn đau có bám lấy con trong ngày sống. Lạy Cha, con xin dâng lời cầu nguyện, công việc, niềm vui và nỗi đau của ngày hôm nay, hiệp cùng với Mạng lưới Cầu nguyện Toàn cầu, theo ý ĐGH trong tháng này. Lạy Cha chúng con

WITH JESUS IN THE MORNING

The Lord is risen! I begin this new day in the octave of Easter with the joy of this certainty. “Mary Magdalene was outside the tomb weeping” (Jn 20:11). Mary Magdalene, shattered by the death of her Lord, shows her fidelity at the door of the tomb. In the face of the collapse of her illusions, she waits when everything seems to have come to an end. I too will live hopefully the frustrations that may accompany my day. I offer the prayers, works, joys, and sufferings of this day, in union with the Worldwide Prayer Network, for the Pope’s intentions for this month. Our Father…

— ∞  +  ∞ —

CÙNG CHÚA GIÊSU TRONG NGÀY

“Đức Cậy mời gọi chúng ta nhận ra rằng luôn có một lối thoát, rằng chúng ta luôn có thể thay đổi tình hình, rằng chúng ta luôn có thể làm điều gì đó để giải quyết vấn đề.” (ĐTC Phanxicô, Thông điệp Laudato Si §61) Lạy Chúa, cội rễ niềm trông cậy của con đang ở đâu?

WITH JESUS DURING THE DAY

“Hope invites us to recognize that there is always a way out, that we can always change course, that we can always do something to solve problems.” (Pope Francis, Laudato Si §61) Where are the roots of my hope?

— ∞  +  ∞ —

CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI TỐI

Trong phút nghỉ ngơi cuối ngày, con thinh lặng nhìn lại ngày hôm nay và những gì đã xảy ra. Con đang cảm thấy gì? Con trân trọng và giữ trong lòng những điều đã giúp con lớn lên và tạ ơn Chúa vì tất cả những người con gặp cũng như mọi nơi con đến trong ngày sống này. Hôm nay con đã học được những gì? Con có biết tầm quan trọng của việc nghỉ ngơi? Con có giúp anh chị em mình vơi bớt gánh nặng của cuộc sống chưa? Con gác lại những âu lo và len lỏi vào chốn bình an nội tâm của mình. Xin Chúa ban cho con ân sủng mà con cần nhất để bắt đầu lại vào ngày mới. Kính Mừng Maria

WITH JESUS IN THE NIGHT

The time of rest begins. I keep my distance from what I experienced today, and look over what happened. What do I feel? I welcome and keep in my heart what has helped me to grow, and I thank the Lord for all the people and places from my day. What did I learn? Did I know the importance of resting for others? Have I been able to lighten the burden on my brothers and sisters? I put aside what worries me and steals away from my inner peace. I ask for the grace I need most to start over tomorrow. Hail Mary…

Biên dịch: Nhóm Bạn Đường Linh Thao