Tông Đồ Cầu Nguyện, Ngày 19/05/2023

CÙNG CHÚA GIÊ-SU BUỔI SÁNG

 

Con bắt đầu ngày sống mới với niềm hy vọng và lòng biết ơn vì những điều tốt đẹp Chúa đã ban. Lời Chúa hôm nay nói rằng: “Nỗi buồn của anh em sẽ trở thành niềm vui” (Ga 16,20). ĐTC Phanxicô nói: “Với những ai có khao khát làm điều thiện, thì nỗi buồn là một trở ngại mà tâm tính muốn làm chúng ta nản lòng. Trong những lúc như vậy, người ấy phải hành động ngược lại cách đúng đắn với những điều gợi ra trong tâm tính, và dốc lòng tiếp tục thực hiện những gì đã được đề ra lúc ban đầu.” Con cầu nguyện cho chính mình và cho các phong trào trong Giáo Hội, để mọi người luôn sống sứ mạng của mình với niềm vui Đức Kitô và không để mất lòng can đảm. Lạy Cha chúng con…

 

WITH JESUS IN THE MORNING

We start the day with hope and gratefulness to the Lord for all the good we received. The Gospel today says to us that our “sadness will turn into joy.” Pope Francis point out that “for those who have the desire to do good, sadness is an obstacle with which the temper wants to discourage us. In such a case, one must act exactly contrary to what was suggested and be determined to conitnue what was originally proposed.” We pray for ourselves and for our Church movements and groups so that they live our mission with Christian joy and that we do not lose courage. Our Father.

CÙNG CHÚA GIÊ-SU TRONG NGÀY

 

Trong giây phút nghỉ ngơi giữa ngày, con lắng nghe lời mời gọi của Chúa Giêsu qua lời ĐTC Phanxicô: “Tôi kêu mời mỗi Ki-tô hữu, ở bất cứ nơi nào hay hoàn cảnh nào, hãy làm mới lại cuộc gặp gỡ cá vị với Chúa Giêsu ngay lúc này hoặc ít nhất, hãy quyết tâm để bản thân tìm thấy Ngài. Với lòng hiền từ, Ngài cho phép chúng ta ngẩng đầu lên và bắt đầu lại, không bao giờ khiến chúng ta thất vọng và có thể phục hồi niềm vui luôn mãi cho chúng ta.” Lạy Chúa, con sẽ để cuộc gặp gỡ cá vị này với Chúa canh tân bản thân con, hầu tiếp tục sứ mạng loan báo Tin Mừng với niềm vui mà Chúa mời gọi con thực hiện hôm nay.

WITH JESUS DURING THE DAY

In a moment of rest with Jesus, I listen to His call through the words that Pope Francis says to us. “I invite each Christian, in any place or situation that they encounter, to renew now the same personal encounter with Jesus or, at least, to make the decision to let yourself find Him. He allows us to raise our head and start again with a tenderness that never disappoints us and that can always restore joy to us.” I let this personal encounter with Jesus renew me to continue this mission of evangelization with this joy that He invites me to carry out today.

 

— ∞  +  ∞ —

CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI TỐI

 

Lạy Chúa Giêsu, con bước vào buổi cầu nguyện tối nay với khoảnh khắc thinh lặng và hồi tâm. Con sẻ chia với toàn thể Giáo Hội niềm vui của việc con tìm thấy Chúa. Con đã luôn xứng đáng để làm chứng cho Ngài chưa? Lạy Chúa, xin cho con xứng đáng với ơn lành là được tìm thấy Chúa và xin hãy giúp con lan tỏa niềm vui ấy, đánh bại mọi sợ hãi và nhút nhát trong con. Kính mừng Maria…

 

WITH JESUS IN THE NIGHT

Lord Jesus, this afternoon prayer has become a very important moment of silence and of recollection. I share with all the church the joy of having found you. Am I always able to give testimony of you? Make me worthy of the gift of having found you and help me to spead it, beating all fear and shyness. Hail Mary.