Tông Đồ Cầu Nguyện, Ngày 19/09/2022


CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG

Con bắt đầu ngày mới bằng việc dâng lời tạ ơn vì sứ mạng mà Chúa Giê-su đã trao cho con: “Chẳng có ai đốt đèn, rối lấy hũ che đi hoặc đặt dưới gầm giường; nhưng đặt trên đế, để những ai đi vào thì nhìn thấy ánh sáng” (Lc 8,16-18). Lời Chúa đã đánh động trong tâm trí con những gì? Con áp dụng những điều Chúa dạy vào đời sống ra sao? Chúa đặt trong con một Nguồn Sáng độc nhất. Con sẽ phải làm gì để lan tỏa nguồn sáng ấy mà không làm chói loá? Con để Ánh Sáng của Chúa chiếu rọi vô tâm hồn mình và sức mạnh của Ánh Sáng sẽ ấy sẽ tự toả sáng ra xung quanh. Con thân thưa cùng Cha và dâng lên Ngài ngày sống hôm nay. Lạy Cha chúng con….

WITH JESUS IN THE MORNING

Welcome this new day by giving thanks for the mission that Jesus entrusts to you: “No one who lights a lamp conceals it with a vessel or sets it under a bed; rather, he places it on a lampstand so that those who enter may see the light”(Lk 8: 16-18). What does this passage say to you? How is it projected in your reality today? God put in you a unique Light. How will you let it shine without dazzling? Just let that Light permeate your heart and its force will radiate around on its own. Discuss this with the Lord and offer your journey. Our Father.

— ∞  +  ∞ —

CÙNG CHÚA GIÊSU TRONG NGÀY

Con dừng lại nghỉ ngơi và lắng nghe tiếng Chúa trong tâm hồn mình. Ngày sống của con đã trôi qua thế nào? Con có để ánh sáng Chúa Giêsu soi sáng mỗi khi ra quyết định, hay trong những mối tương quan với người khác? Con xin ghi nhớ rằng con đang cùng tiến bước với anh chị em: “Mục đích của Thượng hội đồng là để lắng nghe những điều Thần Khí Chúa tác động trên Hội Thánh. Chúng ta tham dự vào điều ấy qua việc cùng lắng nghe Lời Chúa, và qua cả việc lắng nghe anh em mình.” (Sổ tay Thượng hội đồng). Điều gì đã vang vọng trong con? Con để Chúa Thánh Thần đổi mới Hội Thánh của Người trong con và biến đổi con thành nguồn ánh sáng của Người. Con tiếp tục ngày sống khi biết rằng con không đơn độc trên hành trình này.

WITH JESUS DURING THE DAY

Listen to the voice of the Lord in you and pause in rest. How is your day going? Are you allowing yourself to be enlightened by Jesus in the decisions you are making, in your relationships with others? Remember, we are making our way together: “the objective of the current Synod is to listen… to what the Holy Spirit says to the Church. We do this by listening to the Word of God together…and then by listening to each other.” (Vademecum Synod) What resonates with you? Let the Spirit renew his church in you and make you his channel of light. Continue the path knowing that you are not going alone.

— ∞  +  ∞ —

CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI TỐI

Khép lại một ngày sống, con nhớ lại những gì đã xảy ra trong ngày hôm nay và biết ơn về những điều ấy. Con dừng lại trong những khoảnh khắc mang đến cho con một nguồn sáng mới, một sự hiểu biết mới, hay một quan điểm sống mới. Đâu là điều Chúa nhắn gửi con qua những sự việc ấy? Con viết xuống những điều con nghiệm ra được. Con can đảm trở nên ánh sáng của tình yêu, của lòng thương xót, của sự đón nhận và sự tha thứ giữa một nền văn hoá cho phép án tử trở thành một phương tiện cho việc thực thi công lý. Kính mừng Maria…

 

WITH JESUS IN THE NIGHT

Bring your day to a close. Bring what you have lived to your heart and be thankful for it. And stop your attention in those moments that have brought you a new light, a new understanding, or a new perspective. What news of God do they bring for you? Write down what you discover. Dare to be a light of love, compassion, acceptance and forgiveness in the midst of a culture that approves the death of brothers as a means of justice. Hail Mary.

Biên dịch: Nhóm Bạn Đường Linh Thao