Tông Đồ Cầu Nguyện, Ngày 20-02-2022

 

 

CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG

Con bắt đầu ngày Chúa Nhật với tâm hồn mở rộng để làm việc với Chúa Giêsu Phục Sinh trong sứ mệnh của Ngài. Lời Chúa hôm nay thật rõ ràng: “Anh em hãy có lòng nhân từ, như Cha anh em là Đấng nhân từ” (Lc 6,27-38). Suy gẫm về điều này, ĐTC Phanxicô nói: “Con Thiên Chúa bày tỏ quyền năng của Ngài không phải từ trên cao, không bằng khoảng cách, nhưng bằng sự gần gũi, sự dịu dàng, và lòng thương xót theo cách thức của Thiên Chúa.” Đây có phải là cách mà con hay làm không? Con có thể bày tỏ những cử chỉ dịu dàng, gần gũi nào hôm nay? Lạy Cha, con xin dâng ngày sống và những kế hoạch của con lên Cha. Con suy gẫm tấm gương của một người nữ sống đời thánh hiến đã thúc đẩy con biết sống lòng xót thương. Lạy Cha chúng con…

WITH JESUS IN THE MORNING

Start this Sunday with an open heart to work with the risen Jesus in his mission. His Word is clear: “Be compassionate, as your Father is compassionate” (Lk 6:27-38). Concerning this, Pope Francis says: “The Son of God manifests his power not ‘from above,’ not in distance, but in closeness, in tenderness, in compassion…which are the style of God.” Is this your style of doing things? What gestures of tenderness, of closeness, can you express today? Offer this to Jesus and plan your journey. Contemplate the testimony of a consecrated woman who encourages you to compassion. Our Father…

— ∞  +  ∞ —

CÙNG CHÚA GIÊSU TRONG NGÀY

Con nghỉ ngơi đôi chút trong ngày. Gạt bỏ những lo lắng và lắng đọng nội tâm mình. Con nghe thông điệp từ chị Cristina Inoges, một người nữ sống đời thánh hiến: “Chúng ta là những lữ khách bị thương, luôn tràn đầy niềm hy vọng, lòng tin tưởng và tình yêu nơi Thiên Chúa, Đấng không bỏ rơi ta và điều chỉnh bước đi của Ngài để bước đi cùng ta, với nhịp điệu đón nhận, tha thứ và ban ân sủng.” Con có cảm thấy rằng Chúa Giêsu cũng thay đổi nhịp điệu của Ngài để phù hợp với con không? Điều gì đánh động con biết thay đổi nhịp điệu của mình cho phù hợp với anh chị em con gặp gỡ hằng ngày? Việc sống lòng thương xót đôi khi yêu cầu con phải chậm lại, nhưng phải đồng hành cùng nhau. Con tiếp tục suy ngẫm ý nghĩ này trong tâm trí mình.

WITH JESUS DURING THE DAY

Take a break. Put aside your worries and connect with your interior. Listen to this message from Cristina Inogés, a consecrated woman: “We are wounded walkers full of hope, trust, and love in the God who does not abandon us and adjusts his step to ours, to the rhythm of acceptance, forgiveness, and grace.” Do you feel like Jesus adjusts his rhythm to yours? What awakens in you the idea of adjusting your pace to that of those whom cross your path everyday? Compassion often requires slowing down, but alongside the other. Continue on with this in mind.

— ∞  +  ∞ —

CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI TỐI

Con kiến tạo một không gian nội tâm trong trái tim mình để thu hoạch lại những thành quả hôm nay. Con nghĩ về những ơn Chúa ban qua những trải nghiệm: con đã khám phá ra tình yêu ở nơi nào? Những khoảnh khắc nào giúp con mở lòng với cuộc sống, và những khoảnh khắc nào làm con đóng mình lại? Con nghĩ về những người xung quanh con, đặc biệt là những người nữ: Con có nhận được sự giúp đỡ nào từ họ không? Con có coi trọng và đánh giá đúng sự giúp đỡ đó, hay con đang khắt khe và than phiền? Con đưa ra một hướng sống, để lòng thương xót và nhân hậu được lớn lên trong con. Kính mừng Maria…

 

WITH JESUS IN THE NIGHT

Create a space of silence in your heart to help reap the fruits of this day. Consider what the Lord has given you by way of experiences: where did you discover love in your day? What have been moments of opening to life for you, and in what moments have you closed yourself to grace? Consider the people in your life, especially women: do you receive what they can offer you? Do you value and appreciate it, or are you demanding and complaining? Set a goal to grow in compassion and tenderness. Hail Mary..

Biên dịch: Nhóm Bạn Đường Linh Thao