Tông Đồ Cầu Nguyện, Ngày 20.03.2022

 

 


 

CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG

Con bắt đầu ngày Chúa Nhật hôm nay với tấm lòng biết ơn về hành trình mùa Chay. “Người kia có một cây vả trồng trong vườn nho mình. Bác ta ra cây tìm trái mà không thấy” (Lc 13,6). Nhiều lần con vội vã đi tìm trái, mà đáng lẽ ra con cần phải có lòng kiên nhẫn. Hôm nay, con sẽ dành thời gian cho các mối tương quan. Con sẽ quan tâm chăm sóc những tương quan ấy, con sẽ làm việc trong niềm hy vọng thu hoạch hoa trái. Nhờ lời chuyển cầu của Mẹ Maria, con xin dâng những niềm vui, cũng như sự chán nản trong ngày theo ý cầu nguyện trong tháng của ĐGH Phanxicô. Lạy Cha chúng con…

WITH JESUS IN THE MORNING

I begin this Sunday with a grateful heart for this Lenten walk. “A man had a fig tree planted in his vineyard. He went looking for fruit and did not find it” (Lk 13:6). So many times I run in search of quick fruit when I should have more patience. Today, I will give time to my relationships. I will take care of them, I will work in the hope of fruit. I offer, through the intercession of Mary, the joys and discouragements of this day for the intentions of Pope Francis. Our father…

— ∞  +  ∞ —

CÙNG CHÚA GIÊSU TRONG NGÀY

“Hãy khiêm tốn, vì Đức Chúa – Thiên Chúa chúng ta – là Đấng làm nên mọi sự” (Thánh Paulina). Khiêm tốn, theo tiếng La-tinh là “humus”, nghĩa là bùn lầy hay đất. Đó là phẩm chất của những người không cố gắng để trở nên vượt trội hơn người khác, không đối xử với người khác bằng sự kiêu ngạo. Người khiêm tốn đón nhận nhiệm vụ, bổn phận, sai lầm và tội lỗi mà không kháng cự. Và với trái tim chân thành, họ ảnh hưởng mạnh mẽ trong giao tiếp, bởi họ tìm cách giao tiếp cách đơn giản và thẳng thắn, tránh mọi sự kiêu ngạo và phô trương. Hành động với lòng khiêm tốn là làm mọi thứ mà không mong muốn được phơi bày. Đó là biết cách nhận ra và sử dụng tài năng của mình mà không cần khoe khoang, và biết rằng tất cả tài năng đó đến từ Thiên Chúa.

WITH JESUS DURING THE DAY

“Be very humble, it is Our Lord who does everything” (St. Paulina). Humility is related to the term “humus,” which comes from the Latin word for soil or earth. It is the quality of those who do not try to be superior to others, do not treat others with arrogance. The humble person assumes duties, obligations, mistakes, and guilt without resistance, and in their sincere way, they have a strong impact on communication, as they seek to communicate in a simple and direct way, avoiding arrogance and showboating. Acting with humility is doing things without wanting to be exposed; it is knowing how to recognize and use your talents without boasting while recognizing that all your gifts come from God.

— ∞  +  ∞ —

CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI TỐI

Con nhìn lại ngày sống trong tâm trí của mình. Con chú tâm đến cách mà Chúa đã âu yếm nhìn và chờ đợi con. Con đã sống ngày hôm nay thế nào? Con có nhớ rằng Chúa đã đồng hành cùng con trong mọi hoạt động và nhiệm vụ của con không? Con có dành thời gian để cầu nguyện với Người không? Con có thưa chuyện với Chúa khi con đang làm việc không? Lạy Chúa, con cảm ơn Người vì sự hiện diện của Người trong cuộc sống con. Ngày mai, xin cho con được hướng trái tim mình đến Quê Trời. Kính mừng Maria…

WITH JESUS IN THE NIGHT

I recollect the day in my mind. I notice how God looks at me and waits for me. How did I live today? Did I remember that God accompanied me in all activities and tasks? Did I dedicate time to prayer? Did I talk to the Lord during my tasks? I thank God for His presence in my life, and I propose to lift my heart to Heaven throughout the day tomorrow. Hail Mary…

Biên dịch: Nhóm Bạn Đường Linh Thao