Tông Đồ Cầu Nguyện, Ngày 21.03.2022

 

 

 

 

CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG

Con bắt đầu ngày hôm nay bằng cách cảm tạ Cha về ơn tha thứ của Ngài. “Không một ngôn sứ nào được chào đón trên quê hương mình” (Lc 4,24). Đôi khi nỗi sợ rằng đức tin của con sẽ khiến mọi người không đón nhận con, đặc biệt là những ai biết đến con. Chính nỗi sợ ấy đã ngăn cản con sống với đức tin của mình. Hôm nay con sẽ không để điều đó xảy ra: khi điều tốt, sự thật hay công lý bị đe dọa, con sẽ là một ngôn sứ. Con xin dâng tất cả công việc trong ngày sống để cầu nguyện theo ý chỉ của ĐGH trong tháng này. Lạy Cha chúng con…

WITH JESUS IN THE MORNING

I begin this day by thanking God for the grace of his forgiveness. “No prophet is welcomed in his land” (Lk 4:24). Sometimes the fear that my faith will lead me not to be accepted blocks me, especially among those who know me. Today I will not let that happen: where good, truth or justice are at stake, I will be a prophet. I offer all my works of this day for the Pope’s intentions for this month. Our Father…

— ∞  +  ∞ —

CÙNG CHÚA GIÊSU TRONG NGÀY

“Nếu bạn tìm kiếm Chúa, bạn sẽ tìm thấy Ngài ở khắp mọi nơi…” (Thánh Vinh Sơn đệ PhaoLô). Thiên Chúa hiện diện ở khắp mọi nơi và mọi lúc, xin cho con biết hướng suy nghĩ của mình đến Ngài, thân thưa với Ngài bằng cả tấm lòng và ước muốn được ở cùng Ngài. Con có thể tìm thấy Chúa nơi ánh mắt của người khác, trong những cử chỉ tử tế, trong nụ cười cởi mở, trong lời khen ngợi chân thành, trong vòng tay dang rộng, trong cái ôm trìu mến, trong những giọt nước mắt vui mừng, trong việc giúp đỡ những người đau khổ, trong những lời an ủi, trong sự khích lệ, trong lời khuyên thiện chí, trong lời cầu nguyện của ai đó … nơi nhà thờ, trong khu xóm và trên đường phố, trong nhịp đập trái tim của mỗi người.

WITH JESUS DURING THE DAY

“If you seek God, you will find him everywhere…” (Saint Vincent de Paul). God allows Himself to be found at all times and in any place, we just need to direct our thoughts to Him, speak to His heart, desire to be in His presence. We find God in the eyes of others, in the gestures of kindness, in the open smile, in sincere praise, in the outstretched hand, in the affectionate embrace, in tears of joy, in helping those who suffer, in words of comfort, in encouragement, in good advice, in someone’s prayer… in the streets, in churches, in homes, and in every heart that beats.

— ∞  +  ∞ —

CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI TỐI

Con lắng đọng tâm hồn mình, nhìn lại những gì đã trải qua. Ngày hôm nay của con như thế nào? Trái tim con đặt ở nơi đâu? Con có sẵn sàng giúp đỡ và phục vụ anh chị em của mình không? Con đã đặt bao nhiêu nhiệt huyết vào những nhiệm vụ mà mình được giao phó? Lạy Chúa, xin cho con biết làm việc với cả tấm lòng, thay vì chỉ làm việc cho xong. Con viết ra một giải pháp để cải thiện hơn trong cách phục vụ anh chị em của mình. Kính mừng Maria …

WITH JESUS IN THE NIGHT

Calming myself this evening, I collect what I experienced today. How was my day? Where was my heart? Was I available to help, to serve my brothers? How was my love in the tasks entrusted to me? It’s not just about doing things, but doing them with love. I take note of a resolution to improve in service to my brothers and sisters. Hail Mary…

Biên dịch: Nhóm Bạn Đường Linh Thao