Tông Đồ Cầu Nguyện, Ngày 21/04/2022


 

CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG

Trong niềm hân hoan của Chúa Phục Sinh, con dâng lời tạ ơn Chúa Giêsu vì cách Người đến và mang lại bình an cho các môn đệ. “Sao lại hoảng hốt? Sao lòng anh em còn ngờ vực?” (Lc 24,38) Hôm nay, xin Chúa giúp con có thể vươn đến những tâm hồn đang rã rời, và giúp họ tìm thấy sự bình an. Con xin dâng lời cầu nguyện cho tất cả những ai đang xả thân chăm lo sức khoẻ cho các bệnh nhân và những người cao tuổi, đặc biệt trong những nơi nghèo khổ nhất. Lạy Cha chúng con

WITH JESUS IN THE MORNING

Still under the effects of the joy of the Resurrection, I thank Jesus for the way in which he approached his disciples, bringing peace. “Why are you troubled and why do doubts arise in your hearts?” (Lk 24:38). On this day, may I, too, approach troubled hearts and help them find peace. I offer mine for all who are committed to caring for the sick and the elderly, especially in the poorest places. Our Father…

— ∞  +  ∞ —

CÙNG CHÚA GIÊSU TRONG NGÀY

“Mọi hình thức huấn giáo cần chú ý tới ‘con đường của cái đẹp’ (via pulchritudinis). Rao giảng về Đức Kitô có nghĩa là cho thấy rằng tin Ngài và theo Ngài không chỉ là điều đúng đắn và chính đáng, mà còn là một điều đẹp đẽ, có khả năng đổ đầy đời sống bằng sự rực rỡ mới mẻ và niềm vui sâu xa, ngay cả giữa những thử thách.” (ĐGH Phanxicô, Tông Huấn Niềm Vui Tin Mừng, §167) Con tự hỏi, liệu con đã biến cuộc đời mình thành một nơi dành cho cái đẹp?

WITH JESUS DURING THE DAY

It is good that all catechesis pays special attention to the ‘way of beauty’ (via pulchritudinis). Proclaiming Christ means showing that believing in him and following him is not only true and just, but also beautiful, capable of filling life with new splendor and profound joy, even in the midst of trials.” (Pope Francis, Evangelii Gaudium §167) Do I make my life a place of beauty?

— ∞  +  ∞ —

CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI TỐI

Con hồi tâm nhìn lại ngày sống, và dâng lời tạ ơn vì tất cả những phúc lành mà con nhận lãnh. Giây phút nào con cảm nhận được tình yêu, hy vọng, hay sự phó thác? Con có yêu mến những gì mình đang làm không? Con có cảm thấy sự rõ ràng trong suy nghĩ của mình không? Liệu con có cảm thấy được khích lệ và bình an trong các quyết định của mình chăng? Con đã giúp anh em mình với tinh thần này chưa? Con ghi chép lại những điều này, và tạ ơn Chúa vì sự ủi an mà Người dành cho con trong hôm nay. Kính Mừng Maria

WITH JESUS IN THE NIGHT

I recollect the day in appreciation of any special graces I have received. When did I feel love, hope, or trust? Did I enjoy what I was doing? Did I feel clarity in my thoughts? Did I feel encouragement and peace in my decisions? Have I helped my brothers with this spirit? I take note of this and thank God for the consolation that He has given me today. Hail Mary…

Biên dịch: Nhóm Bạn Đường Linh Thao