Tông Đồ Cầu Nguyện, Ngày 21/06/2023

 

CÙNG CHÚA GIÊ-SU BUỔI SÁNG

 

Con đón nhận ngày mới này trong lời cầu nguyện. “Còn anh, khi cầu nguyện, hãy vào phòng, đóng cửa lại, và cầu nguyện cùng Cha của anh, Đấng hiện diện nơi kín đáo” (Mt 6,1-6). Con không chỉ có một mình. Có Chúa là Cha ở cùng con, cũng như với tất cả con cái của Người. “Ai cầu nguyện thì không bao giờ bỏ lại thế giới sau lưng mình. Nếu cầu nguyện không phản ánh niềm vui và nỗi buồn, niềm hy vọng và nỗi thống khổ của nhân loại, thì nó trở thành một hoạt động ‘trang trí’, một thái độ hời hợt, biểu diễn, thói quen.” (ĐTC Phanxicô). Con lướt qua những cái tên của anh chị em đang cần đến sự giúp đỡ trong tâm trí con. Con xin dâng ngày hôm nay cho ý chỉ cầu nguyện trong tháng này. Lạy Cha chúng con …

 

WITH JESUS IN THE MORNING

Receive this day in prayer. “But when you pray, go to your inner room, close the door, and pray to your Father in secret” (Mt 6: 1-6). You are not alone. The Father is with you and with all His children. “Whoever prays never leaves the world behind him. If prayer does not reflect the joys and sorrows, the hopes and anguish of humanity, it becomes a “decorative” activity, a superficial, theatrical, intimate attitude.” (Pope Francis). Let the names of our many brothers and sisters in need cross through your mind. Offer your day for the monthly intention. Our Father.

CÙNG CHÚA GIÊ-SU TRONG NGÀY

 

Con dành ít thời gian để cầu nguyện và suy ngẫm về những gì ĐTC Phanxicô chia sẻ: “Người Kitô hữu, dù ở đâu, thì luôn mở rộng cánh cửa tâm hồn. Có những người cầu nguyện mà không biết mình đang cầu nguyện. Có những người không cầu nguyện gì cả nhưng mang trong mình tiếng kêu nghẹn ngào, tiếng gọi thầm kín, và có những người lầm đường lạc lối, nhưng Chúa không bỏ một ai. Người Kitô hữu cầu nguyện cho mọi người.” Con đang cầu nguyện cho ai, và con nên bắt đầu cầu nguyện cho ai? Xin cho cả cuộc đời con là lời cầu nguyện dâng cho anh chị em mình. Con tiếp tục ngày của mình và quyết tâm không để ai bị bỏ quên.

 

WITH JESUS DURING THE DAY

Take some time to pray and reflect on what Pope Francis tells us. “Christians, wherever they are, always have the door of their hearts open. There are those who pray without knowing that they are praying. There are those who do not pray at all but carry inside them a stifled cry, a hidden calling, and there are those who have made a mistake and have lost their way, but God leaves no one aside. The Christian prays for everyone.” Who are you praying for and who should you start to pray for? May your whole life be a prayer offered for your brothers and sisters. Continue your day without leaving anyone behind.

— ∞  +  ∞ —

CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI TỐI

 

Xin tạ ơn Chúa Giêsu đã ở gần con, và đồng hành với con hôm nay. Lạy Chúa, xin tha thứ cho chúng con vì những lần chúng con đã làm điều tốt chỉ để được đánh giá cao hoặc được công nhận. Cảm ơn Chúa vì những người mà Chúa đặt xung quanh con là những tấm gương bác ái, và con sẽ biến lối sống theo Tin Mừng thành của mình. Kính mừng Maria…

 

WITH JESUS IN THE NIGHT

Thank you, Jesus, for being close to me and accompanying me today. Lord, forgive us for the times we have done good for the purpose of receiving appreciation or recognition. Thank you for the people you put around us who are examples of charity, and let us make our own the lifestyle of the Gospel. Hail Mary.