Tông Đồ Cầu Nguyện, Ngày 21/08/2022
 

CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG

Trong Chúa Nhật này con muốn tạ ơn Cha vì một ngày dành riêng cho Ngài, để con chào đón những ơn lành cũng như những món quà mà con nhận được trong tuần qua, và tiếp thêm sức mạnh cho tuần mới đến. “Và kìa có những kẻ đứng chót sẽ lên hàng đầu, và có những kẻ đứng đầu sẽ xuống hàng chót.” (Lc 13,30) Chúa Giêsu mời gọi con trở nên nhỏ bé, trở nên kẻ đứng chót bởi vì họ là những người đứng đầu trong Nước Trời. Con mong muốn học nơi Ngài cách trở nên nhỏ bé và chăm sóc những người bé nhỏ. Trong sự hiệp thông với ĐTC Phanxicô, con xin dâng những công việc hằng ngày của con để cầu nguyện cho các doanh nghiệp nhỏ để họ có thể tiếp tục các hoạt động của mình. Sáng danh

WITH JESUS IN THE MORNING

This Sunday I thank you for having a day dedicated to you to recognize and welcome the blessings and gifts received this week and gain strength for the next. “For behold, some are last who will be first, and some are first who will be last.”” (Lk 13:30) Jesus invites us to be small, to be last because they are the ones who have the first place in the kingdom of God. I ask to learn from Him His way of being little and of taking care of the little ones. In union with Pope Francis, I offer the works of my day for the small buisiness owners and entrepreneurs, so that they can continue with their activity. Glory Be.

— ∞  +  ∞ —

CÙNG CHÚA GIÊSU TRONG NGÀY

“Gương của Thánh nữ Têrêsa thành Lisieux mời gọi chúng ta thực hiện con đường nhỏ của tình yêu, đừng đánh mất cơ hội để nói một lời dễ thương, một nụ cười, hay bất cứ một cử chỉ nhỏ bé nào gieo rắc bình an và tình bạn.” (ĐGH Phanxicô, Thông điệp Laudato Si, §230)

WITH JESUS DURING THE DAY

“Saint Therese of Lisieux invites us to practise the little way of love, not to miss out on a kind word, a smile or any small gesture which sows peace and friendship” (Pope Francis, Laudato Si §230)

— ∞  +  ∞ —

CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI TỐI

Con dành chút thời gian để kết thúc ngày sống hôm nay, nghĩ về những điều con đã trải qua và cảm ơn những cơ hội con được cho để yêu thương. Con đã lên kế hoạch cho ngày hôm nay dựa vào việc tự biết mình, hay con đã quyết định mà không tính đến những giới hạn và trách nhiệm của con? Con đã phấn đấu vì những điều quan trọng và lý tưởng trong lĩnh vực của con chưa? Con xin nhớ rằng con phải luôn cân nhắc liệu con có đủ thời gian và khả năng để hoàn thành công việc mình bắt đầu. Nếu chưa làm được như vậy, lạy Cha, con khiêm cung hiểu ra sự nghèo khó của mình và xin Ngài giúp con lại bắt đầu vào ngày mai. Kính mừng Maria

WITH JESUS IN THE NIGHT

I take some time to conclude my day, thinking about what I have experienced and giving thanks for the opportunities I have been given to love. Did I plan my day based on sound self-knowledge or did I decide without taking into account my responsibilities and limits? Did I aspire to greatness and to ideals in my realm of possibility? I remember that I must always see if I have enough time and resources to finish the work I’ve started. If I didn’t, I humbly acknowledge the gift of my poverty and look forward to a new beginning for tomorrow. Hail Mary

Biên dịch: Nhóm Bạn Đường Linh Thao