Tông Đồ Cầu Nguyện, Ngày 21/08/2023

 

CÙNG CHÚA GIÊ-SU BUỔI SÁNG

 

Con mong chờ một ngày mới đến để con có cơ hội được phục vụ. “Tất cả những điều đó, tôi đã tuân giữ, tôi còn thiếu điều gì nữa không?” (Mt 19,20). Mặc dù con nghĩ rằng mình đã sống một cuộc sống ngay chính, nhưng con luôn có thể phục vụ nhiều hơn và tốt hơn. Đừng bao giờ ngừng cầu xin Chúa xem con có thể làm gì hơn cho Ngài và cho người khác. Hôm nay, con sẽ cố gắng quan tâm nhiều hơn đến những người xung quanh mình, cố gắng xác định xem con nên cống hiến hết mình cho sứ mệnh nào. Con xin dâng quyết tâm sống hôm nay cho ý cầu nguyện của ĐTC, xin cho Đại hội Giới trẻ Thế giới ở Lisbon năm 2023 sẽ luôn là một kỷ niệm thúc đẩy chúng con phục vụ. Lạy Cha chúng con…

 

WITH JESUS IN THE MORNING

I look forward to another day when I have the opportunity to serve. “All of these I have observed. What do I still lack?” (Mt 19:20). Even though I think that I already lead a righteous life, I can always serve more and better. Let us never stop asking the Lord what we can do more for Him and for others. Today I will try to be more attentive to those around me, trying to identify which mission I should dedicate myself to with more effort. I offer my resolution for the intentions of the Holy Father, so that WYD Lisbon 2023 will always be a memory that stimulates us to serve. Our Father.

CÙNG CHÚA GIÊ-SU TRONG NGÀY

 

Con để những biến cố của ngày hôm nay lắng đọng trong con, và con nép mình bên Chúa. Trong ngày lễ Thánh Piô X hôm nay, con suy niệm những lời này của ngài: “Lời kinh đẹp đẽ nhất và giàu ân sủng nhất chính là lời kinh Mân Côi; đó là lời kinh chạm đến trái tim của Mẹ Thiên Chúa… Nếu con muốn giữ hòa khí nơi tổ ấm mình, hãy cùng gia đình lần hạt Mân Côi”. Trong sự đồng hành của Mẹ Maria, con tiếp tục ngày sống của mình.

 

WITH JESUS DURING THE DAY

I let the events of this day settle in me, and I return to the Lord. On this day of Saint Pius X, I meditate on these words of his: “The most beautiful and rich in graces of all prayers is the rosary; it is the prayer that most touches the heart of the Mother of God… if you want peace in your homes, pray the rosary as a family”. In Mary’s company, I resume the day.

— ∞  +  ∞ —

CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI TỐI

 

Con giữ thinh lặng trong lòng và nhìn xem con đã sống một ngày như thế nào. Như người đàn ông trong Tin Mừng, con tự hỏi: Con còn thiếu điều gì? Và những lời yêu thương là thước đo của mọi thứ đã vang lên trong trái tim con. Không phải là làm nhiều hơn cho bằng yêu nhiều hơn. Yêu cách tự do, và quyết hiến mình cho tình yêu. Con đã có thể sống sự tự do này trong các quyết định của con ngày hôm nay chưa? Con có tuân theo các điều răn Chúa dạy hay con yêu thích mọi việc con làm? Vui tươi, bình an và hoan lạc là những biểu hiện của sự tự do nội tâm. Con có nhận ra những hoa trái này trong con hôm nay không? Con xin lỗi vì đã chưa yêu nhiều, lạy Chúa, xin giúp con biết yêu nhiều hơn vào ngày mai. Kính mừng Maria…

 

WITH JESUS IN THE NIGHT

I quiet my heart and look at how I have lived my day. Like the man in the Gospel, I have asked myself: What am I still missing? And the words that love is the measure of things have sounded in my heart. It is not about doing more but about loving more. To love freely and decide to give myself for love. Have I been able to live this freedom in my decisions today? Do I follow commandments or do I love in everything I do? Good humor, peace and joy are visible signs of that inner freedom. Do I recognize these fruits in me, on this day? Sorry for loving little, Lord, and help me more tomorrow. Hail Mary.