Tông Đồ Cầu Nguyện, Ngày 21/11/2022


CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG

 

Con xin tạ ơn Cha về ngày sống mới hôm nay và sẵn sàng bước vào trong tình yêu của Ngài. Hiệp ý cùng với Mẹ Maria con xin dâng lời ngợi khen Thiên Chúa: “Linh hồn tôi ngợi khen Đức Chúa, thần trí tôi hớn hở vui mừng vì Thiên Chúa, Đấng cứu độ tôi” (Lc 1,46-55). Mẹ Maria cũng mời gọi con hãy nói lời xin vâng với Chúa Giêsu và để chính con được tràn đầy Tình yêu và Lòng thương xót của Người. Con xin dành một chút thời gian để nhận biết về Ngài. Con có ngợi khen những điều kỳ diệu mà Ngài làm cho con hàng ngày không? Với tâm tình này, con xin dâng ngày sống lên cho Cha, và cùng với Mẹ Maria, xin Cha cho con sẵn sàng và rộng mở đón nhận lời mời gọi của Ngài để hiệp ý với ý chỉ của tháng này cầu nguyện cho các trẻ em đang đau khổ. Lạy Cha chúng con

WITH JESUS IN THE MORNING

Give thanks to the Father for this new day and enter into his Love. With Mary sing to him: “My soul proclaims the greatness of the Lord; my spirit rejoices in God my savior” (Luke 1: 46-55). Mary also invites you to give a deep yes to Jesus and to let yourself be filled with his Love and Mercy. Take a moment to become aware of Him. Do you let yourself be admired by the wonders He does for you on a daily basis? With this attitude, offer your day to the Lord with Mary, asking him for a heart available and open to His call in favor of this month’s intention. Our Father.

CÙNG CHÚA GIÊSU TRONG NGÀY

Vào trưa nay, con muốn nghỉ ngơi trong thinh lặng một mình với Chúa Giêsu. Hôm nay con đang làm gì? “Mẹ Maria đi, tìm thấy và vui mừng vì Mẹ đã mang một điều gì đó vĩ đại hơn chính Mẹ: Mẹ là người mang một phước lành” (ĐTC Phanxicô). Giống như Mẹ Maria, con có mang lại niềm vui cho những người đau khổ và buồn bã trên đường đi không? Con có nhìn thấy Chúa Giêsu trong số những đứa trẻ sống trên đường phố, những người bị cô lập, không mục đích, và thiếu tình cảm không? Con có phải là cầu nối giữa họ và Chúa Giêsu không? Con thay đổi thái độ sống ngày hôm nay trong tâm trí, và tiếp tục ngày sống.

WITH JESUS DURING THE DAY

Take a break this afternoon in silence alone with Jesus alone. How are you doing today? “Mary walks, finds, and rejoices in her because she carried something greater than herself: she was the bearer of a blessing” (Pope Francis). Like Mary, do I bring joy to those who suffer and are sad along the way? Do I find Jesus among the children forced to live on the street who are isolated, aimless, or lacking in affection? Am I a bridge of joy between them and Jesus? I reorient my day with this in mind and continue.

— ∞  +  ∞ —

CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI TỐI

 

Con nhẹ nhàng bước vào sự tĩnh lặng cuối ngày. Con tạ ơn vì mọi nén bạc Cha đã tặng ban, tất cả những gì con nhận được dù thành công, thời giờ hay hạnh phúc. Con đã tìm cách để giúp đỡ mọi người, hay con chỉ cuộn mình lại? Con có quan tâm đến ý chỉ cầu nguyện của tháng? Lạy Cha, xin tha thứ cho những khi con vô tâm, và cho con bắt đầu lại vào ngày mai, để đổi mới trong tình yêu thương, và giúp đỡ những ai cần sự giúp đỡ, đặc biệt là những trẻ em đang đau khổ. Kính Mừng Maria…

 

WITH JESUS IN THE NIGHT

Gently enter the stillness that comes with the day’s end. Be thankful for every gift from God. All that you received today whether in successes, time, or happiness, were you able to share it? Did you seek to serve others, or did you withdraw into yourself? Did you take into account the monthly intention? Ask for forgiveness if you need it, and make a resolution to start again tomorrow renewed in love and helping those who need it, especially children who suffer. Let Mary be your companion on the way. Hail Mary.

Biên dịch: Nhóm Bạn Đường Linh Thao