Tông Đồ Cầu Nguyện, Ngày 21/12/2023

CÙNG CHÚA GIÊ-SU BUỔI SÁNG

 

            May mắn khi tin tưởng
Con tạ ơn Chúa vì ngày sống mới Ngài đã ân ban để con có thêm cơ hội được phục vụ Giáo Hội của Ngài. Lời Chúa hôm nay nói với con “Em thật có phúc, vì đã tin rằng Chúa sẽ thực hiện những gì Người đã nói với em.” (Lc 1,45). Con phải làm gì với đức tin mà con được trao ban? Con nên giữ đức tin cho riêng mình như một điểm tựa an toàn? Hay con nên biến đức tin thành việc làm để đến với tha nhân và phục vụ họ? Lạy Chúa, xin Ngài củng cố đức tin yếu mềm của con, như điều Ngài đã làm với Mẹ Maria, xin tỏ cho con biết ý Ngài muốn thể hiện nơi con. Cùng với Mẹ Maria, con dâng ngày sống cầu nguyện theo ý ĐTC Phanxicô, với đức tin của mình, con có thể góp phần vào việc giúp đỡ người khuyết tật hòa nhập vào cộng đồng. Lạy Cha chúng con…

WITH JESUS IN THE MORNING

            Blessed to believe
Be grateful for the opportunity to serve another day. “Blessed is she who has believed that the Lord would fulfill his promises to her” (Lk 1:45). What do I do with the faith I have been given? Does it serve only to make me feel secure, or do I go out to others and try to serve them? Today, ask the Lord to strengthen your faith so that, as he did with Mary, his will may be done in you. With Mary, offer your day for the prayer intentions of Pope Francis, so that with your faith, you may contribute to the inclusion of people with disabilities in society. Our Father.

— ∞  +  ∞ —

CÙNG CHÚA GIÊ-SU TRONG NGÀY

            Tất cả
Con dành chút thời gian nghỉ ngơi giữa ngày và dâng thời gian này lên cho Chúa, cầu nguyện bằng những ý nguyện mà ĐTC Phanxicô truyền dạy cho con về Giáo hội: “Hình ảnh của Chúa được phản chiếu qua việc hiệp nhất, yêu thương, không loại trừ nhau. Giáo Hội là nhà của tất cả mọi người, trái tim của người Ki-tô hữu là nhà của tất cả mọi người, không loại trừ ai! Chúng ta cần ghi nhớ điều này. Tất cả mọi người chúng ta đều được đón nhận.” Chúa ơi, đôi khi con bị cám dỗ bởi những suy nghĩ phân biệt, chia rẽ: người này thì xấu, kẻ kia thì tệ… Lạy Chúa, xin ban cho con một trái tim rộng mở với anh chị em.

WITH JESUS DURING THE DAY

            All
Take a moment to pause what you are doing, and offer this time to the Lord, praying with these words that Pope Francis has for you about the Church. “The Lord is like this: everyone, without exclusion! The Church is the home of all, the heart of the Christian is the home of all, without exclusion! We must learn this. Sometimes we are tempted to go down the path of exclusion. No, inclusion! The Lord taught us: all. “But this one is ugly, that one is like this…”. Everyone, everyone. Inclusion”. Give me, Lord, a heart open to all.

— ∞  +  ∞ —

CÙNG CHÚA GIÊ-SU BUỔI TỐI

            Những người làm công của Chúa
Ngày dần khép lại, con dành vài phút suy ngẫm ngày sống với tấm lòng biết ơn vì mọi điều tốt đẹp con đã trải qua ngày hôm nay. Ngày hôm nay của con đã diễn ra thế nào? Con có cảm thấy niềm vui khi làm phúc cho tha nhân hay không? Liệu con đã dành quỹ thời gian Chúa ban để bảo vệ, chữa lành, giúp đỡ và lắng nghe người khác chưa? Lạy Cha, xin hãy ban cho con lòng nhiệt thành để thực hiện sứ mệnh thương xót của Cha, xin ban cho con ngày mai cố gắng để có thể trao ban những điều con có. Kính mừng Maria..

WITH JESUS IN THE NIGHT

            Workers of the Father
The day is coming to an end. Take a few minutes to recall with gratitude all the good things you experienced today. How did you spend today? Do you feel the joy of having worked hard for the good of those around you? Did you take advantage of your time protecting, healing, helping, and listening? Ask the Lord for new zeal to work in his mission of compassion, giving tomorrow the little or much you have to give. Hail Mary.