Tông Đồ Cầu Nguyện, Ngày 22-03-2020

 

 

CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG

Hôm nay là Chúa Nhật thứ Tư mùa Chay, “Mừng Vui Lên! Giê-ru-sa-lem hỡi!” Giáo Hội đón nhận một tin tốt lành là người đàn ông bị mù từ khi chào đời nay được chữa khỏi (Ga 9) Người đàn ông này được Chúa Giê-su chữa lành, và Ngài trao cho ông một sứ vụ khi sai ông ta ra đi “Anh hãy đến hồ Si-lô-ác mà rửa” (Si-lô-ác nghĩa là Được Sai Đi) Vậy sứ vụ hôm nay của con là gì? Chúa ơi, Ngài sai con đi đến nơi đâu? Nguyện xin Chúa Thánh Thần làm cho con trở nên một người tông đồ cầu nguyện, luôn sẵn sàng cho sứ mệnh của mình Nhân Danh Cha, và Con, và Thánh Thần.    

WITH JESUS IN THE MORNING

Today is Lætare Sunday, meaning “Rejoice!” The Church receives as Good News the healing of the man born blind (John 9). This man, whom Jesus heals, undoubtedly receives a mission, since the Lord sent him “to wash in the swimming pool of Siloé – which means: Sent.” And what is my mission today? Lord, where are you sending me? May the Holy Spirit make me an apostle of prayer, available for the mission. Glory to the Father, to the Son and to the Holy Spirit.

— ∞  +  ∞ —

CÙNG CHÚA GIÊSU TRONG NGÀY

“Sau khi suy xét cẩn thận từng tình huống cá nhân cụ thể và lắng nghe nhiều ý kiến khác nhau, tôi đã suy nghĩ và cầu nguyện rất nhiều để tìm kiếm điều tốt lành chân thực cho Giáo Hội tại Trung Quốc. Cuối cùng, trước nhan Chúa và với sự trầm lặng suy xét, hợp với đường hướng hoạch định của Vị Tiền Nhiệm của tôi, tôi quyết định ban phép Hòa Giải cho bảy Giám mục “quốc doanh”, được phong chức mà không có sắc phong của Tòa Thánh, và xóa bỏ tất cả các hình phạt giáo luật liên quan đến những trường hợp này, để đưa họ vào hiệp thông cách trọn vẹn với Giáo Hội (ĐGH Phanxicô) Lạy Chúa, chúng con cầu nguyện cho bảy vị Giám mục này, để nhờ họ mà Giáo Hội tại Trung Quốc trở nên hiệp nhất hơn!

WITH JESUS DURING A DAY

“After carefully examining each particular personal situation and listening to various opinions, I reflected and prayed a lot seeking the true good of the Church in China. Finally, before the Lord and with serenity of judgment, in continuity with the orientation of my immediate Predecessors, I decided to grant reconciliation to the seven remaining “official” Bishops, ordained without a Pontifical Mandate and, having removed all canonical sanctions relating to their cases, to readmit them into full ecclesial communion” (Pope Francis). Lord, we pray for these seven Bishops, that the Church in China will live in unity!

— ∞  +  ∞ —

CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI TỐI

Con tạ ơn Chúa vì một ngày nữa. Nhìn sâu thẳm vào trái tim mình, ngày hôm nay của con ra sao? Đâu là khoảnh khắc con thấy khó khăn? Những suy nghĩ nào xuất hiện trong tâm trí con? Con đã có thái độ gì? Những xúc cảm nào con đã trải qua? Trong lúc khó khăn, xin cho con rèn tính kiên nhẫn, và xin ơn Chúa giúp, xin cho con không bị dẫn dắt bới những ý nghĩ xấu, và không từ bỏ mục đích tốt đẹp của mình. Kính Mừng Maria…

WITH JESUS IN THE NIGHT

Give thanks to God for another day. Look inside your heart. How was your day? Where there any moments of difficulty. What thoughts appeared? What attitudes did you have? What feelings did you experience? In moments of trouble cultivate patience, ask God for help, do not be guided by dark thoughts and do not abandon your good purposes. Resolve to do better tomorrow! Hail Mary…

 Biên dịch: Nhóm Bạn Đường Linh Thao.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.