Tông Đồ Cầu Nguyện, Ngày 22/06/2022

 

 

 

 

CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG

Lạy Cha, con xin tạ ơn Cha về một ngày mới và vì món quà của đức tin. “Nên hễ cây tốt thì sinh quả tốt, cây xấu thì sinh quả xấu.” (Mt 7,17) Con chỉ có thể sinh hoa trái tốt lành khi liên kết mật thiết với Chúa, và khi các hành động của con bén rễ trong tình yêu của Ngài. Lạy Cha, con xin phó thác trọn người con trong tay Cha, và ước chi cuộc sống con được bén rễ sâu trong tình yêu của Ngài. Con cũng xin dâng ngày hôm nay để cầu nguyện cho ĐGH Phanxicô và các ý nguyện của Ngài. Lạy Cha chúng con…

WITH JESUS IN THE MORNING

Thank you, Lord, for the beginning of this day and for the gift of faith. “Every good tree bears good fruit, and every bad tree bears bad fruit” (Mt 7:17). I can only bear good fruit if I am in close connection with God, if his love is the root of my actions. I will live this day rooted in God’s love, and I give myself totally into his hands. I offer this day for Pope Francis and his intentions. Our Father.

— ∞  +  ∞ —

CÙNG CHÚA GIÊSU TRONG NGÀY

“Tình yêu khơi lên một niềm quí trọng chân thành đối với mỗi người và nhìn nhận quyền được hạnh phúc của người khác. Tôi yêu con người này, và tôi nhìn người ấy với ánh nhìn của Thiên Chúa là Cha, Đấng trao ban cho chúng ta mọi sự “để chúng ta được hưởng dùng” (1 Tm 6,17), và như vậy, tôi chấp nhận trong lòng rằng người ấy có thể vui hưởng một khoảnh khắc hạnh phúc. Dù sao đi nữa, chính tình yêu cội rễ này cũng sẽ hướng tôi đến chỗ chối bỏ sự bất công vì lẽ một số người chiếm hữu quá nhiều và những người khác thì không có gì cả, tình yêu ấy thúc giục tôi làm cách nào để giúp những người bị xã hội loại bỏ cũng hưởng được chút niềm vui. Nhưng đó không phải là ghen tị, nhưng là khát vọng về sự bình đẳng.” (ĐGH. Phanxicô, Tông huấn Niềm Vui Của Tình Yêu, §96)

WITH JESUS DURING THE DAY

“Love leads us to a sincere appreciation of every human being, recognizing their right to happiness. I love that person, I see him with the eyes of God the Father, who gives us everything ‘for our enjoyment’ (1 Tim 6:17), and I therefore accept, in my heart, that he can enjoy a good moment. However, this same root of love leads me to reject the injustice of some having a lot and others having nothing, or leads me to look for the marginalized of society to live a little joy. But this is not envy; are desires for equity.” (Pope Francis, Amoris Laetitia §96)

— ∞  +  ∞ —

CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI TỐI

Con lắng đọng lòng mình và nhìn lại ngày đang dần kết thúc. Ngày hôm nay của con như thế nào? Con đã gặp gỡ mọi người và đã có trải nghiệm như thế nào trong những sự kiện hôm nay? Cuộc sống thường nhật là nơi mà con có thể gặp gỡ Chúa, là bàn thờ để con dâng Ngài chính mình con, và làm việc cho Nước Trời. Con có cư xử một cách tử tế, nhân từ và nhu mì khi con gặp khó khăn trong công việc hay những công việc không như ý ở nhà không? Con có làm tốt nhiệm vụ của mình, trong niềm vui và tinh thần phục vụ không? Con ý thức mình là một tông đồ trong cuộc sống thường nhật. Nhưng liệu con có sống trên tinh thần một người tông đồ hay chưa? Nguyện xin Chúa tha thứ cho những việc mà con đã có thể làm tốt hơn và cho con dũng cảm hơn vào ngày mai. Kính mừng Maria...

WITH JESUS IN THE NIGHT

Regain my calm and close the day that ends. How was my day? How did I experience the encounters and events? My daily life is the place of encounter with God and my altar to offer myself and work for the Kingdom. Have I acted with kindness, mercy and meekness in the face of difficulties at work or at home? Did I perform my tasks well, with joy and a spirit of service? I am an apostle in daily life. Did I live conscious of it? I ask forgiveness for what I could have done better and gain courage for tomorrow. Hail Mary

Biên dịch: Nhóm Bạn Đường Linh Thao