Tông Đồ Cầu Nguyện, Ngày 23.03.2022

 


 

CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG

Bắt đầu một ngày mới, con tạ ơn Cha vì sự tốt lành của Ngài và suy xét về những lời của Chúa Kitô trong Tin Mừng: “Anh em đừng tưởng Thầy đến để bãi bỏ Luật Mô-sê hoặc lời các ngôn sứ. Thầy đến không phải là để bãi bỏ, nhưng là để kiện toàn.” (Mt 5,17) Chúa Kitô khiêm nhường vì đã không xem sứ mạng của mình khác với những vị đã đến trước Người. Nguyện xin Cha ban cho con món quà của sự khiêm nhường để con luôn biết ơn và kết nối với tha nhân, những người đến trước con nơi gia đình, Giáo Hội, công sở, nếu không có họ thì những đóng góp của con trở nên ít đi rất nhiều. Hôm nay, con quyết làm làm mọi việc nhanh hơn, hạn chế những lời nói về chính mình để có thêm không gian để nói lên sự biết ơn cho món quà của anh chị em khác trong cuộc sống của mình. Con hiệp dâng ngày sống cùng Đức Mẹ Maria để chuẩn bị cho Đại Hội Giới Trẻ Thế Giới 2023 tại Lisbon. Kính mừng Maria…

WITH JESUS IN THE MORNING

On this day that begins, I thank God for His goodness and consider the words of Christ in the Gospel: “Do not think that I came to abolish the Law or the Prophets; I did not come to abolish, but to complete” (Mt 5:17). Christ is humble, for he does not understand his mission apart from those who preceded him. I ask the Lord to give me the gift of humility so that I can always feel grateful and connected to so many who came before me in the family, in the Church, at work without whom my contribution would be much smaller. Today, may I make a fast, abstaining from words about myself to give more space to language that is grateful for the gift of others in my life. I offer this day in union with Mary for the preparation of the World Youth Days 2023 in Lisbon. Hail Mary…

— ∞  +  ∞ —

CÙNG CHÚA GIÊSU TRONG NGÀY

“Dưới ánh nhìn của Mẹ, chỉ có chỗ trống cho sự thinh lặng vốn được lấp đầy bởi niềm hy vọng. Và vì thế Mẹ Maria một lần nữa chiếu rọi tuổi thanh xuân của chúng ta.” (ĐGH Phanxicô, Tông huấn Chúa Kitô đang sống). Sự thinh lặng không là thiếu vắng thông điệp, nhưng nó có thể là một hình thức giao tiếp mạnh mẽ, thậm chí là tình yêu. Nhờ lời chuyển cầu của Mẹ Maria, Mẹ của con, con nài xin Thiên Chúa giúp con sống buổi chiều hôm nay trong cách thức biết ơn và đầy tràn sự thinh lặng nội tâm để đón mừng những ai đến gặp gỡ con, cả trong đời sống và tư tưởng của con.

WITH JESUS DURING THE DAY

“In front of a mother’s eyes, there is only room for silence filled with hope. And so Mary illuminates our youth again” (Pope Francis, Christus vivit). Silence is not the absence of a message, but it can be an intense form of communication, even love. Through the intercession of Mary, my Mother, I ask God to help me to live this afternoon in a grateful way and full of interior silence to welcome those who come to meet me, both in life and in thought.

— ∞  +  ∞ —

CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI TỐI

Con dọn lòng để nói lời tạm biệt ngày hôm nay, ngày cầu nguyện cho Đại Hội Giới Trẻ Thế Giới 2023 tại Lisbon. Con nhìn lại về điều mà con đã trải qua, và thầm biết ơn vì những điều Thiên Chúa đã rộng ban. Con suy ngẫm những điều con đã làm: Điều gì đã ở giữa nơi những cuộc trò chuyện của con? Điều gì đã thúc bách con khi con làm việc, phục vụ hay chăm sóc gia đình và bạn bè? Điều gì đã biến đổi trái tim con? Con sẽ bắt đầu ngày mai với niềm hy vọng đặt việc chăm sóc tha nhân làm trọng tâm. Kính mừng Maria…

WITH JESUS IN THE NIGHT

I prepare my heart to say goodbye to this day that is now over, the day I offered for World Youth Day 2023 in Lisbon. I am aware of what I have experienced, and I am grateful for what the Lord has given me. I look back at what I did: What was at the center of my conversations? What drove me when I worked, served, or cared for my family and friends? What moved my heart? Tomorrow, I will start the day with the hope of putting caring for others at the center. Hail Mary…

Biên dịch: Nhóm Bạn Đường Linh Thao