Tông Đồ Cầu Nguyện, Ngày 23.04.2022

 

 


 

CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG

Đón chào ngày mới hôm nay, con để cho bản thân mình cảm nhận niềm vui Phục sinh. Mỗi buổi sáng là một sự Phục Sinh, ngày con bước ra khỏi chính mình để loan báo tình yêu mạnh hơn sự chết. Trong bài Tin Mừng hôm nay, Chúa Giêsu nói với các môn đệ: “Anh em hãy đi khắp tứ phương thiên hạ, loan báo Tin Mừng cho mọi loài thọ tạo” (Mc 16,15). Sự sống Phục sinh là sẵn sàng bước ra khỏi nấm mồ của chính con để đến gặp gỡ những người khác, nhờ ân sủng và sự vĩ đại của Thánh Thần; con được kêu gọi để cứu giúp hơn là lên án. Lạy Cha, xin ban cho con ân huệ được sống ngày hôm nay đúng với tinh thần của Đại lễ này. Con xin dâng ngày hôm nay trong sự hiệp thông với Mẹ Maria để chuẩn bị cho Ngày Đại hội Giới trẻ Thế giới 2023 tại Lisbon. Kính Mừng Maria

WITH JESUS IN THE MORNING

On this day that begins, I allow myself to feel the joy of Easter. Every morning is an Easter that sends me out of myself to announce that love is stronger than death. Jesus says to his disciples in today’s Gospel, “Go into all the world and proclaim the Gospel to every creature” (Mk 16:15). Living Easter is being willing to come out of our graves to meet others out of grace and greatness of spirit; we are called to save more than to condemn. I ask the Lord to give me the gift of living this day with this paschal attitude, offering it in union with Mary for the preparation of World Youth Day 2023 in Lisbon. Hail Mary…

— ∞  +  ∞ —

CÙNG CHÚA GIÊSU TRONG NGÀY

“Con hãy cố gắng giữ thinh lặng trong chốc lát, để cảm nhận bản thân được Thiên Chúa yêu thương. Hãy tìm kiếm sự thinh lặng trong cả tiếng nói và sự ồn ào của nội tâm mình, và trong giây phút đó, con sẽ cảm nhận được ôm ấp trong vòng tay yêu thương quan phòng của Ngài” (ĐTC Phanxicô, Tông huấn Chúa Kitô đang sống). Trong buổi chiều nay, con cùng ĐTC Phanxicô nhớ đến sự thinh lặng nội tâm là cánh cửa ân sủng dẫn đưa con đến tiếng nói và sự dịu dàng của Thiên Chúa. Con có thể tạo thêm không gian cho khoảng lặng nội tâm bằng cách nào? Buổi chiều hôm nay, con cam kết để bản thân chìm đắm trong sự thinh lặng này, ngay cả khi đang làm việc.

WITH JESUS DURING THE DAY

“Try to remain in silence for a moment, letting yourself be loved by Him. Seek to silence all voices and inner clamor, and for a moment, feel yourself held in his loving arms” (Pope Francis, Christus vivit). This afternoon, I remember with Pope Francis that interior silence is a privileged door to the voice and tenderness of God. How can I make more space for this silence inside me? This afternoon I commit myself to letting myself be inhabited by this silence, even in the midst of my work.

— ∞  +  ∞ —

CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI TỐI

Con đặt mình trước Mẹ Maria, người luôn sốt sắng đồng hành với chúng con hướng đến Đại hội Giới trẻ Thế giới 2023. Con hít thở thật sâu và lắng mình vào sự tĩnh lặng của nội tâm. Con nhìn lại ngày sống hôm nay. Con có cảm thấy băn khoăn hay lo lắng trong công việc của mình không? Con đã từng ở trong trạng thái khó chịu, sợ hãi hoặc bồn chồn chưa? Con có làm tổn hại người khác theo cách mà con tương giao với họ không? Con ghi chép lại những điều này. Nguyện xin Chúa giúp đỡ để con biết chống lại mọi thói quen suy nghĩ tiêu cực mà con đang níu giữ, và cùng với Ngài, con sẽ cố gắng chống lại những hạt sạn xấu xí mãi bám víu trong tâm trí mình. Con quyết tâm cho ngày mai! Kính Mừng Maria

WITH JESUS IN THE NIGHT

I place myself in front of Mary, who eagerly accompanies us to World Youth Day 2023. I take a deep breath and settle into interior silence. I look at the day I lived. Did I feel anxiety and worry in my tasks? Have I remained in states of annoyance, fear, or restlessness? Did I harm others in the way I related to them? I take note of that. I ask God for help to combat any negative habits of thought I hold, and with him, I will strive to go against the grain of these things I harbor in my mind. Take heart for tomorrow! Hail Mary…

Biên dịch: Nhóm Bạn Đường Linh Thao