Tông Đồ Cầu Nguyện, Ngày 23/07/2023

 

CÙNG CHÚA GIÊ-SU BUỔI SÁNG

 

Con tạ ơn Chúa vì Chúa Nhật mới này . “Nước Trời ví như chuyện người kia gieo giống tốt trong ruộng mình.” (Mt 13,24). Hạt giống tốt nhất là hạt giống lương thiện. Hôm nay, vào Ngày Thế giới dành cho Ông Bà và Người cao tuổi, con sẽ chăm sóc những người đi trước con trong cuộc phiêu lưu vĩ đại của cuộc đời, trên con đường nên thánh của mình. Vào đêm trước Ngày Đại hội Giới trẻ Thế giới 2023 với ĐGH Phanxicô, cùng Mẹ Maria, con cầu nguyện và dâng hết thảy công việc ngày hôm nay cho đại hội lần này. Lạy Cha chúng con…

 

WITH JESUS IN THE MORNING

Thank you, Lord, for this Sunday that now begins. “The kingdom of heaven may be likened to a man who sowed good seed in his field” (Mt 13:24). The best seed is the seed of charity. Today, on World Day for Grandparents and the Elderly, I will take care of those who came before me in the great adventure of life on my path of holiness. On the eve of the World Youth Day with Pope Francis, I offer with Mary the works of this day for WYD 2023. Our Father.

CÙNG CHÚA GIÊ-SU TRONG NGÀY

 

Con lắng nghe ĐGH Phanxicô suy niệm bài Tin Mừng hôm nay (Mt 13,24-43): “Chúa biết cách chờ đợi. Chúa nhìn vào tâm hồn cuộc đời của mỗi người với lòng kiên nhẫn và thương xót. Chúa nhìn thấy rất nhiều điều xấu xa hơn chúng ta thấy, nhưng Ngài cũng nhìn thấy những hạt giống sự lương thiện và tin tưởng chờ đợi chúng trưởng thành. Thật đẹp làm sao! Thiên Chúa của chúng ta là người Cha kiên nhẫn luôn chờ đợi đoàn con. Cảm ơn Cha đã luôn sẵn sàng chờ đợi, đón nhận và tha thứ cho chúng con!”

 

WITH JESUS DURING THE DAY

I listen to Pope Francis commenting on today’s Gospel (Mt 13:24-43). “God knows how to wait. He looks into the space of each person’s life with patience and mercy. He sees dirt and evil much better than we do, but he also sees the seeds of good and confidently waits for them to mature…. How beautiful. Our God is a patient father who is always waiting for us. Thank you, Father, for always being ready to wait for us, to welcome us and to forgive us!”

— ∞  +  ∞ —

CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI TỐI

 

Lạy Chúa, trái tim con đang cần được tình yêu lấp đầy. Xin Chúa ôm ấp con trong vòng tay của Chúa đêm nay, vì Chúa là nơi con tựa nương. Hôm nay Chúa nói với con rằng Chúa biết cách kiên nhẫn chờ đợi, và Chúa đã mời gọi con làm điều tương tự. Liệu con có thể chờ đợi anh chị em con được chăng? Kiên nhẫn là chìa khóa giúp con làm được điều đó. Con có sống và tin tưởng vào điều đó không? Con nguyện xin những rắc rối của con không làm hại người khác, không khiến con lo lắng, và rằng con học cách cho mọi thứ thời gian. Lạy Chúa, xin tha thứ cho con vì con vẫn chưa học được điều ấy. Xin Chúa cho con thêm một cơ hội vào ngày mai, để chờ đợi vạn vật chín mùi trong yêu thương và không vội vàng xét đoán. Kính mừng Maria….

 

WITH JESUS IN THE NIGHT

Lord, my heart is in need of love. Take me in your arms at the end of the day, becuase here is where I want to rest. Today you told me that you know how to wait patiently and you invited me to do the same. Could I wait for the pace of others? Patience achieves everything. Doo I live it and believe it? I pray that my troubles do not harm others, that they do not fill me with anxiety, that I learn to give things time. Forgive me, Lord, for I haven’t learned yet. Give me another chance tomorrow to wait with love for things to mature so I not to pluck the green fruit ahead of time. Hail Mary.