Tông Đồ Cầu Nguyện, Ngày 24-02-2022

 


 

CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG

Con hít thở chậm rãi, trân trọng đón nhận ngày mới với lòng biết ơn. Con kết nối với Chúa và để mình được chất vấn: “Nếu tay, chân hoặc mắt làm cớ cho anh vấp ngã, hãy chặt nó đi” (Mc 9,41-50). Con thường hành động thế nào, chọn lối nào để đi và chú tâm vào điều gì? Những gì không đem lại sự sống hoặc xây đắp cộng đoàn, con sẽ cắt bỏ hoặc gạt nó sang một bên. Chúa đang trông đợi ở con cho sứ mạng gắn kết mỗi người trong Vương quốc tình yêu của Ngài. Con có dám để cho kết hoạch ngày hôm nay của mình đi theo hướng này không? Con xin dâng ngày sống của con cho ý cầu nguyện trong tháng này. Lạy Cha chúng con…

WITH JESUS IN THE MORNING

Breathe. Appreciate and receive this new day. Connect with the Lord and allow yourself to be questioned: “If your hand, (if your foot, if your eye) is for you an occasion of sin, cut it off” (Mk 9: 41-50). What actions do you decide to have, what paths do you choose to walk, where do you stop your gaze? What does not give life or build community, cut it off and put it aside for good. The Lord is counting on you for his mission to cement the Kingdom of love together with others. Do you dare to plan your day along these lines? Offer your day for the monthly intention. Our Father…

— ∞  +  ∞ —

CÙNG CHÚA GIÊSU TRONG NGÀY

Con nghỉ ngơi trong chốc lát. Ngày hôm nay của con như thế nào? Con cảm thấy ra sao? Trong buổi chiều hôm nay con sẽ suy ngẫm về những lời của một phụ nữ sống đời thánh hiến trong Thượng Hội Đồng gần đây: “Lạy Chúa, chúng con hiện diện trước mặt Ngài như một Giáo Hội mang thương tích… Chúng con đã khiến nhiều người bị thương tổn, và cũng tự làm thương tổn chính mình… Để trung thành với sứ mạng truyền giáo được ủy thác bởi Chúa Giê-su, Giáo Hội chúng ta đòi hỏi phải thực hiện một sự thay đổi và sự thay đổi đó có thể được cho là một cuộc cách mạng”. Điều này tác động đến con như thế nào? Con có thể thay đổi gì nơi bản thân mình? Con quay trở lại để xem xét và suy ngẫm lời chứng về tình yêu vị tha từ một người phụ nữ mà con biết.

WITH JESUS DURING THE DAY

Take a break. How is the day going? How you feel? Return to your afternoon reflecting on the words of a consecrated woman in the current Synod: “We are before you, our God, like a wounded Church… We have done a lot of damage to many people, and we have done it to ourselves… Fidelity to the mandate missionary of Jesus, and our Church, demands that a change be lived and, that change, can suppose a revolution” (Cristina Inogés). How does this impact you? What can you change in yourself? Get back on track considering and reflecting on the testimony of selfless love from a woman you know.

— ∞  +  ∞ —

CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI TỐI

Con khép lại một ngày với sự trợ giúp của Mẹ Maria. Xin Mẹ giúp con nhìn lại cách sống trong ngày hôm nay. Con nhận ra một ân huệ mà con đã nhận được, và một điều con biết ơn. Với đôi mắt của trái tim, con nhìn thấy biết bao tình yêu con đã dành cho những điều lay động lòng mình. Con có làm việc một cách hào phóng hay đã tính toán thiệt hơn? Con có cống hiến một cách vô vị lợi hay tìm kiếm phần thưởng? Như Mẹ Maria và nhiều phụ nữ thánh hiến khác trên thế giới, con giải quyết các vấn đề tương lai bằng cách phục vụ và cống hiến hơn nữa trong Tình Yêu. Kính Mừng Maria…

WITH JESUS IN THE NIGHT

Close the day with the help of Mary. Ask our Mother to help you look at how you have lived today. Acknowledge a grace that you have received and one you want to be thankful for. See with the eyes of the heart how much love you have put into that which has touched you. Do you work generously or do you calculate your delivery? Do you give selflessly or seek reward? Like Mary and so many consecrated women in the world, resolve tomorrow to serve with more dedication in Love. Hail Mary…

Biên dịch: Nhóm Bạn Đường Linh Thao